Kirkon alat ry
SuPerTk - Super työttömyyskassa

Kirkon alat ry
Super työttömyyskassa

Jäsenhakemus / muutosilmoitus / valtakirja

Tällä lomakkeella liityt Kirkon alat ry:n jäseneksi sekä Super työttömyyskassan jäseneksi.

Täytä lomake huolellisesti kaikkien tietojen osalta. Toimitamme lomakkeen työnantajallesi täytettäväksi loppuun.

Lomake tulee täyttä aina myös työnantajan tai jäsenyhdistyksen vaihtuessa. Oikein ja huolella täytetty lomake jouduttaa tietojesi siirtoa jäsenrekisteriin.

Työnantajalle: Allekirjoitus ja perinnän alkaminen

Työnantajan edustajan (palkanlaskijan) tulee allekirjoittaa lomakkeen valtakirjaosuus, ja toimittaa liiton kappaleen toimistoon.

Kirkon alat ry
Asemamiehenkatu 2
00520 Helsinki

Jäsenyyden alkaminen

HUOM! Liiton jäsenyys alkaa siitä päivästä, jolloin hakemus on saapunut liittoon tai perinnän alkamispäivästä. Jäsenmaksu tulee periä/maksaa liittymispäivästä lähtien, edellyttäen, että jäsenmaksu maksetaan tästä ajankohdasta lukien.

Työttömyyskassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, jolloin hakemus on saapunut liittoon. Kassan jäsenyys ei voi alkaa takautuvasti. Huomioithan sen, että et voi liittyä liittoon / kassaan mikäli olet palkattomalla vapaalla.


** Anna vähintän toinen numeroista 

 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun noudattamaan liiton, yhdistyksen ja työttömyyskassan säntöjä.
Tiedon jäsenyydestäni ja yhteystietoni saa luovuttaa elinkeinonharjoittajille tai muulle sivulliselle, joka liiton kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella tarjoaa tai merkkinoi jäsenyyteen perustuvia etuja.

Jäsenmaksutapa

Jäsenmaksun perintä, palkanlaskija tai työnantajan edustaja täyttää ja toimittaa liiton kappaleen toimistolle.

Lomakkeen käsittely. *