ARVOT OHJAAVAT VALINTOJA

27.02.2024

Arvot ovat kuin sisäinen kompassi, joka ohjaa päätöksiä ja valintoja niin arjessa kuin muutenkin elämässä. Arvot muodostuvat yksilön kokemuksista, kulttuurisesta taustasta ja kasvatuksesta, ja niiden kautta arvioimme, mikä on hyvää, oikein ja tavoiteltavaa. Arvot vaikuttavat myös siihen, miten kohtelemme muita, millaisia ammatillisia polkuja valitsemme ja miten suhtaudumme yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Jokainen yksittäinen poliittinen päätöksenteko on myös aina arvovalinta, jossa päättäjien henkilökohtaiset, puolueiden ja yhteiskunnan arvot punnitaan toisiaan vasten. Jokainen päätös, olipa kyseessä verotus, koulutus tai vaikkapa terveydenhuolto, heijastaa valintoja siitä, mitä pidämme tärkeänä ja minkälaista yhteiskuntaa haluamme rakentaa. Poliittinen päätöksenteko vaatii neuvotteluja, kompromisseja ja ennen kaikkea arvopohjaista harkintaa, jossa pyritään löytämään tasapaino yksilön vapauksien, yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja taloudellisen kestävyyden välillä.

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen on herättänyt laajaa keskustelua yhteiskunnassamme. Tämä tuki on ollut monille työikäisille mahdollisuus parantaa ammattitaitoaan, uudelleen kouluttautua tai päivittää osaamistaan vastaamaan nykyajan työelämän vaatimuksia. Lakkauttamispäätöstä on perusteltu taloudellisilla syillä, mutta onko päätös taloudellisesti kestävä pitkällä aikäjänteellä? Onko olemassa riski, että päätös johtaa suurempiin kustannuksiin ja menetyksiin tulevaisuudessa.

Elinikäisen oppimisen merkitys korostuu jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Teknologian kehitys, digitalisaatio ja globalisaatio muokkaavat ammatteja ja toimialoja ennennäkemättömällä tavalla. Tämä tarkoittaa, että työntekijöiden on päivitettävä osaamistaan pysyäkseen mukana kehityksessä ja säilyttääkseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Aikuiskoulutustuki on ollut arvokas väline tähän tarkoitukseen, tarjoten taloudellista turvaa niille, jotka uskaltavat ottaa askeleen kohti uutta oppimista.

Investointi aikuiskoulutukseen on investointi tulevaisuuteen. Koulutetumpi työvoima on tuottavampaa, mukautuvampaa ja innovatiivisempaa. Tämä ei ainoastaan edistä yksilöiden henkilökohtaista kasvua ja hyvinvointia, vaan tukee myös kansantalouden kestävää kasvua ja kilpailukykyä. Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen sivuuttaa nämä pitkän aikavälin hyödyt keskittyen ainoastaan välittömiin säästöihin.

Hyvinvoivan yhteiskunnan yksi peruspilareista on ollut se, että kaikki pyritään pitämään samassa veneessä ja kaikille kansalaisille suodaan mahdollisimman yhdenvertaiset mahdollisuudet elämässä pärjäämiseen. Jääkö tulevaisuudessa aikuisena uudelleen kouluttautuminen ainoastaan hyväosaisten mahdollisuudeksi? Aikamoinen arvovalinta hallitukselta.