Varsinaiset jäsenet

Kirkon alat ry:hyn liitytään täyttämällä Kirkon alat
jäsenilmoituslomake

Kirkon alat ry:n jäsenet liittyvät liittoon oman alansa jäsenyhdistysten kautta. Jäseneksi voi liittyä Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa, Suomen ortodoksisessa kirkkokunnassa, helluntailiikkeen parissa sekä kristillisissä järjestöissä ja yhteisöissä työskentelevät viranhaltijat ja työntekijät tai kirkon alan ammateissa olevat.

Työnantajaperintä

Työnantaja perii lomakkeen valtakirjaosan perusteella jäsenmaksun, ja hoitaa tilitykset suoraan pankkiin. Siksi ennen jäsenilmoituslomakkeen liiton toimistoon lähettämistä on työnantajan edustajan (palkanlaskijan) allekirjoitettava valtakirjaosa jäsenilmoituslomakkeesta. Sähköisessä jäsenlomakkeessa liitto lähettää puolestasi työnantajallesi täytettäväksi (täytäthän silloin huolellisesti työnantajan yhteystiedot). Jäsen voi myös maksaa jäsenmaksunsa itse, jolloin valtakirja jätetään täyttämättä.

Jäsenyyden alkaminen

HUOM! Jäsenyys alkaa siitä päivästä, kun hakemus on saapunut liiton toimistoon tai sen kuukauden alusta, josta jäsenmaksua aletaan periä. Jäsenmaksujen perinnän tulee alkaa siten samanaikaisesti jäsenyyden alkamisen yhteydessä. Jäseneksi ei voi liittyä takautuvasti. Työttömyyskassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, kun hakemus on saapunut liiton toimistoon.

Liiton jäsenpalvelu toimittaa jäsenyyttä hakeneille jäsenkortin noin kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenhakemus on käsitelty. Jäsenkortti oikeuttaa jäsenetujen saantiin.

Osoitteenmuutokset sähköpostilla galina.voloshina (at) kirkonalat.fi tai kirjautumalla liiton sivuille Muuta jäsentietoja -painikkeesta.

Mikäli työnantaja alkaa periä jäsenmaksua suoraan palkasta, täytetään myös lomakkeen alareunassa oleva valtakirjaosio.

Jäsenen huolehtiessa jäsenmaksuista itse, toimitetaan jäsenilmoituslomake liiton toimistoon ilman valtakirjaosan täyttämistä. Liiton toimistosta lähetetään viitteelliset jäsenmaksutilisiirrot, kun lomake on käsitelty.

Jäsenen siirtyessä toisesta liitosta ja työttömyyskassasta Kirkon alat ry:n ja sen työttömyyskassan jäseneksi, tulee ilmoitus tehdä 30 päivän sisällä, jotta aikaisempi jäsenyys jatkuu ilman katkosta. Tällä on merkitystä mm. työssäoloehdon täyttymisessä, mikä vaikuttaa oikeuteen saada mahdollisen lomautuksen tai työttömyyden aikana ansiosidonnaista päivärahaa.

Jäsenmaksu kattaa liiton, jäsenyhdistyksen, alueyhdistyksen, keskusjärjestö STTK:n ja Super työttömyyskassan jäsenmaksun. Liittoomme liittymällä pääset siis myös työttömyysturvalain mukaisen ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin (jäsenyysehto, että työssäoloehto ovat 26 viikkoa). Jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa. Huom! Lähetetyn työntekijän sekä yksilöllisen yhteistoimintajäsenen vuosimaksu ei sisällä työttömyyskassan jäsenmaksua.

Ansiopäivärahan edellytykset

  • Olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 kalenteriviikkoa
  • Työssäoloehtosi on täyttynyt jäsenyysaikana
  • Olet ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi
  • Olet iältäsi 18–64-vuotias. Lomautustilanteissa päivärahaa voidaan maksaa vielä 65–68-vuotiaille.
  • Työssäoloehdon on tullut täyttyä sen jälkeen, kun olet täyttänyt 18 vuotta
  • Olet työtön, lomautettu tai työskentelet osittain