Edunvalvonta

Kirkon alat ry on Suomen evankelis-luterilaisen, Suomen ortodoksisen kirkon sekä kristillisissä järjestöissä ja yhteisöissä työskentelevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden ammattiliitto, joka edustaa jäseniään työmarkkinaneuvotteluissa, valvoo ja edistää heidän asemaansa ja oikeusturvaansa työelämässä sekä toimii jäsenkuntansa ammatillisen aseman vahvistamiseksi kirkoissa, järjestöissä ja yhteiskunnassa.

Virka- ja työehtosopimukset

Kirkon alat neuvottelee kolmella sopimusalalla jäsentensä palvelussuhteiden ehdoista. Kirkon alat on evankelis-luterilaisen kirkon pääsopimuksessa tarkoitettu pääsopijajärjestö, joka tekee kirkkotyönantajia edustavan Kirkon työmarkkinalaitoksen kanssa virka- ja työehtosopimuksen henkilöstön palvelussuhteen ehdoista. Lisäksi Kirkon alat tekee Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n kanssa työehtosopimukset kristillisissä järjestöissä ja ortodoksisessa seurakunnassa työskentelevän henkilöstön palvelussuhteen ehtojen määräämiseksi.

Liitto antaa lainopillista neuvontaa erityisesti työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä kysymyksissä.

Sopimusalojen VES/TES:it ovat etusivuillamme ja jäsenille tarkoitetut edunvalvonta osiot löytyvät kaikki EDUNVALVONNAN alta, jonne pääset tunnuksilla. Luodakseen käyttäjätunnus ja salasana sivustoon tulee olla Kirkon alojen jäsennumero sekä toimiva sähköpostiosoite. Jäsennumero löytyy jäsenkortista tai soittamalla vaihteeseen 0207 912 530.

Kirkon alat ry:n tehtävät ja palvelut

Kirkon alat ry on Suomen evankelis-luterilaisen, Suomen ortodoksisen kirkon sekä kristillisissä järjestöissä ja yhteisöissä työskentelevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden ammattiliitto, joka edustaa jäseniään työmarkkinaneuvotteluissa, valvoo ja edistää heidän asemaansa ja oikeusturvaansa työelämässä sekä toimii jäsenkuntansa ammatillisen aseman vahvistamiseksi kirkoissa, järjestöissä ja yhteiskunnassa.

Kirkon alat ry:n keskeisin tehtävä on osallistuminen kolmella sopimusalallaan virka- ja työehtosopimusneuvotteluihin, sopimusten tulkinta sekä luottamusmiesten ja jäsenten neuvonta sopimusasioissa. Liitto antaa muutoinkin eri tavoin työelämäkysymyksiin liittyvää neuvontaa ja tukea jäsenilleen.

Kirkon alat ry:llä on sopimusoikeus evl. kirkon, ortodoksisen kirkon ja kristillisten järjestöjen sopimusaloilla.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsenenä Kirkon alat osallistuu jäsenistönsä edustajana työ- ja sosiaalipoliittisten asioiden valmisteluun ja kehittämiseen sekä välittää oman sektorinsa tietoa ja näkemyksiä keskusjärjestölle. Liittomme antaa myös muita kirkon alan työelämää koskevia lausuntoja henkilöstön asemaan vaikuttavissa asioissa. Kirkon alat ry:llä on edustus STTK:n hallituksessa ja lisäksi Kirkon alojen edustajat osallistuvat tarvittaessa keskusjärjestön muidenkin toimielinten toimintaan.

Luottamusmiesverkosto ja jäsenistön neuvonta

Kirkon alat ry:llä on ev.lut. kirkon työpaikoilla noin 300 luottamusmiestä, joilla on kirkon luottamusmiessopimuksen ja pääsopimuksen mukaiset valtuudet edustaa liiton jäseniä paikallisneuvotteluissa sekä virka- ja työehtosopimusten tulkinta- ja soveltamisasioissa. Liitollamme on luottamusmiehiä myös kaikissa kristillisissä järjestöissä, jotka ovat sopimuksen piirissä sekä ortodoksisen kirkon sopimuksen mukaan kaikissa hiippakunnissa ja Helsingin seurakunnassa. Kirkon alat jäseniä on runsaasti myös kaikkien työntekijöiden joukosta valittavien työsuojeluvaltuutettujen joukossa.

Viime vuosina Kirkon alat on kiinnittänyt erityisen paljon huomiota työssä jaksamiseen ja työpaikan osapuolten yhteistoimintaan sekä oikeisiin ja asianmukaisiin menettelytapoihin seurakuntien ryhtyessä toimenpiteisiin henkilöstönsä vähentämiseksi taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla.

Kirkon alat toimistossa työskentelee jäsenistön käytettävissä kaksi lakimiestä, jotka antavat neuvontaa lähinnä työ- ja virkasuhdekysymyksissä sähköpostitse ja puhelimitse. Yhteystiedot löytyvät jäsensivujen kohdasta Kirkon alat ry / yhteystiedot / toimisto.

Työttömyysturva, vuorotteluvapaa ja aikuiskoulutustuki

Vakuutusvalvontaviraston vuosittain määräämä osuus liiton jäsenmaksusta muodostaa Super työttömyyskassan jäsenmaksun. Kaikki Kirkon alojen jäsenet ovat vakuutettuina myös työttömyyskassassa. Järjestelmä turvaa jäsenten ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja mahdollistaa ansioihin suhteutetun korvauksen vuorotteluvapaan ajalta sekä aikuiskoulutustuen. Vuorotteluvapaa ja aikuiskoulutustuki tulevat kuitenkin Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan lakkaamaan 31.7.2024 jälkeen.

Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset – sivulta löydät vastaukset mm. seuraaviin:

  • Jos sairastun vuosiloman aikana, voinko pyytää kesäloman siirtoa myöhemmäksi?
  • Kysymyksiä sairauspoissaoloa osoittavasta lääkärintodistuksesta
  • Mitä korvauksia leirille osallistuva lastenohjaaja on oikeutettu saamaan leirillä tekemästään työstä evankelis-luterilaisen kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan?
  • Mitä teen, kun koen, että minua kiusataan työyhteisössä?
  • Onko erillisen ruokatauon pitäminen pakollista?