Kirkon töissä -lehti

Kirkon alat ry julkaisee Kirkon töissä -lehteä painosversiona ja PDF-versiona, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa jäsenille ja ulkopuolisille tilaajille.

Vuosi 2023

nro 1/4 2023

Vuosi 2022

nro 1/4 2022
nro 2/4 2022
nro 3/4 2022
nro 4/4 2022