Kristilliset järjestöt virka-ja työehtosopimukset

KJTES on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla yleissitova

Collective agreement concerning Christian organisations 1.3.2023 – 31.1.2025
Kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus (KJTES) englannin kielellä

Kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus (KJTES) 1.3.2023-31.1.2025

KJTES allekirjoituspöytäkirja 1.3.2023-31.1.2025
Sisältää määräykset palkantarkistuksista vuosina 2023 ja 2024 sekä sopimuskauden tekstimuutokset

KJTES päivitetty työehtosopimus 1.2.2022-31.1.2024
HUOM. sopimus on irtisanottu siten, että sen voimassaolo päättyy jo 31.1.2023.

KJTES 2022-2024 (Kollektivavtal för kristliga organisationer)   på svenska

KJTES allekirjoituspöytäkirja 1.2.2022-31.1.2024 (sisältää mm. määräykset palkkojen tarkistuksista vuonna 2022 sekä tarkistetut taulukkopalkat) 

KJTES 2020-2022 (voimassa 9.3.2020-31.1.2022)

KJTES 2020-2022 på svenska (kollektivavtal för kristliga organisationer; ikraft 9.3.2020-31.1.2022)

Vaativuusryhmien taulukkopalkat 1.6.2020 ja 1.5.2021

Allekirjoituspöytäkirja 9.3.2020-31.1.2022 (sisältää muutoksia työehtosopimuksen eräisiin määräyksiin sekä määräykset palkkojen tarkistuksista vuosina 2020 ja 2021)

Luottamusmiesten korvaukset 1.6.2020 alkaen sekä vaativuusryhmien taulukkopalkat 1.6.2020 ja 1.5.2021

KJTES 2018-2021 (voimassa 21.12.2018-31.1.2021)

KJTES 2018 (voimassa 1.2.2018 – 20.12.2018)

KJTES 2018 på svenska (kollektivavtal för kristliga organisationer; ikraft 1.2.2018 – 20.12.2018)

Allekirjoituspöytäkirja kristillisiä järjestöjä koskevasta työehtosopimuksesta 1.2.2018-31.1.2021

Katso myös vapaakristillisiä yhteisöjä koskeva suositus, joka ei ole KJTES:n osa

Ajankohtaista