EVL Kirkon virka- ja työehtosopimukset

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2023-2025 julkaistaan vain pdf-tiedostona. Uutta sopimuskirjaa ei paineta vähäisten tekstimuutosten takia.

Kirkon virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) 1.3.2023-28.2.2025

Kirkon virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) 2023-2025 allekirjoituspöytäkirja sekä päivitetyt palkkataulukot 1.4.2023 alkaen.

Uudesta sopimuksesta ja sen mukanaan tuomista muutoksista voi lukea tarkemmin Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeestä 1/2023.

Kirkon virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) 2022-2024
HUOM. sopimus on irtisanottu siten, että sen voimassaolo päättyy jo 28.2.2023 (alunperin sopimuksen piti olla voimassa 29.2.204 asti)

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal KyrkoTAK 2022 – 2024 på svenska
OBS. avtalet har uppsagts och är i kraft till 28.2.2023 (ursprungligen avtalet borde vara i kraft till 29.2.2024)

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen eli KirVESTES 2022-2024 mukaiset palkkataulukot ja muut euromäärät

KirVESTES 2022-2024 allekirjoituspöytäkikrja

Kirkon virka- ja työehtosopimus eli KirVESTES 2020 – 2022 Suomeksi (Linkki Kirkon työmarkkinalaitoksen sivuille)

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal KyrkoTAK 2020 – 2022 på svenska

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) mukaiset yleisen palkkausjärjestelmän eli kuukausipalkkaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden vähimmäispalkat (palkkataulukot)

Kirkon virka- ja työehtosopimukseen perustuvia ohjeita ja suosituksia:

Ajankohtaista