Hallinto

Kirkon alat ry:n toiminta määräytyy lainsäädännön, yhdistyksen sääntöjen ja niiden pohjalta annettujen ohje- ym. sääntöjen mukaisesti.

Liiton toimielimet ovat edustajiston kokous ja hallitus. Päätösvaltaa käyttää edustajisto. Toimeenpanovalta on hallituksella, jonka apuna toimii työvaliokunta. Käytännön asioista huolehtii liiton toimisto, jonka esimiehenä toimii toiminnanjohtaja.

Sekä edustajisto että hallitus koostuvat Kirkon alat ry:n varsinaisista jäsenistä.

Lue lisää