Mediakortti 2024

Kirkon alat ry:n järjestölehti

Päätoimittaja
Taitto ja kuvitus
Toimituksen osoite
Osoitteenmuutokset
Kustantaja
Painopaikka
Lehden valmistus

Pekka Pietinen
Chanthy Nybergh
Kirkon töissä, Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki
puh. 0207 912 530, galina.voloshina@kirkonalat.fi
Kirkon alat ry
Savion Kirjapaino Oy, ISSN 1797-2175
Kirkon alat ry , Chanthy Nybergh

ILMOITUSHINNAT 2024

Ilmoituksen koko 4-värisen ilmoituksen hinta
1/1 s takasivu 193 x 228 mm* 970,20 €
1/1 s muut sivut 193 x 258 mm* 970,20 €
1/2 s (vaaka) 165 x 108 mm 762,30 €
1/2 s (pysty) 80 x 216 mm 762,30 €
1/4 s (vaaka) 165 x 54 mm 554,40 €
1/4 s (pysty) 80 x 108 mm 554,40 €
1/8 s 80 x 54 mm 277,20 €
huomioi 3 mm leikkuvarat

Aineistopäivät

  1. numero ilmestyy viikoilla 8-9, aineistopäivä 19.1.2024
  2. numero ilmestyy viikoilla 21-22, aineistopäivä 19.4.2024
  3. numero ilmestyy viikoilla 39-40 aineistopäivä 30.8.2024
  4. numero ilmestyy viikoilla 50-51 aineistopäivä 8.11.2024

Aineiston toimitus ja lisäinfo

Viestin otsikoksi ”Kt-aineisto”. Toimita aineisto PDF -tiedostona ilman leikkuumerkkejä. Ilmoituksen valmistus erikseen sovittavissa.

Huom! Kirkon alojen jäsenyhdistysten ja aluetoimikuntien ilmoitukset tulee lähettää word-tiedostona.