Jäsenyys ja maksut

Kirkon alat ry:een liitytään täyttämällä Kirkon alat
jäsenhakemuslomakkeen

Jäseneksi liittyminen

Kirkon alat ry:n jäsenet liittyvät liittoon oman alansa jäsenyhdistysten kautta. Jäseneksi voi liittyä Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa, Suomen ortodoksisessa kirkkokunnassa, helluntailiikkeen parissa sekä kristillisissä järjestöissä ja yhteisöissä työskentelevät viranhaltijat ja työntekijät tai kirkon alan ammateissa olevat.


Jäsenmaksu 2024

Jäsenmaksu on 1,3 %  (sis. liiton, jäsenyhdistyksen, aluetoimikunnan, keskusjärjestö STTK:n ja Super työttömyyskassan jäsenmaksun) ennakonpidätyksen alaisesta tulosta. Lomarahoista peritään myös jäsenmaksu.
Lähetetyn työntekijän vuosimaksu 50 euroa/vuosi ja sen lisäksi 7 euroa/kuukausi työttömyyskassan jäsenmaksua.

Jäsenyhdistyksen ja työnantajan vaihto:

Kun vaihdat työ-/toimipaikkaa, huolehdi, ettei jäsenmaksuun tule katkosta. Muista tehdä uudelle työnantajalle jäsenmaksun perintävaltakirja, edellisen työpaikan valtakirja ei siirry uudelle työnantajalle. Tämä muutosilmoitus/valtakirja löytyy Kirkon alojen nettisivulta sähköisenä osoitteesta https://www.kirkonalat.fi/jaseneksi/ ja pdf-muotoisena https://www.kirkonalat.fi/jasenille/lomakkeet/ Jäsenmaksun voi maksaa myös itse.
Palkkalaskelmasta on hyvä aina välillä tarkistaa, että jäsenmaksu on varmasti peritty.

Opiskelijajäsenyys

Kirkon alat ry:een on mahdollista liittyä jo opiskeluaikana opiskelijajäseneksi. Liitto ei peri opiskelijajäseniltä jäsenmaksua. Työsuhteen alkamisesta ilmoitetaan liittoon (jäsenilmoituslomakkeella, jossa on työnantajan tiedot ja allekirjoitus) samoin kuin sen päättymisestä. Liiton jäsenedut koskevat kokonaisuudessaan myös opiskelijajäseniä.

Eläkeläisjäsenyys

Eläkkeelle jäävällä liiton jäsenellä on mahdollisuus jatkaa jäsenyyttään eläkeläisjäsenenä. Eläkeläisjäsenmaksu on 40 € vuodessa. Sitä ei peritä sinä vuonna kun siirtyy eläkeläisjäseneksi, mikäli ay-jäsenmaksuja on kertynyt sinä vuonna vähintään 40 €. Liiton jäsenedut koskeva kokonaisuudessaan myös eläkeläisjäseniä (HUOM! Matkavakuutus on voimassa vain alle 70-vuotiailla). Lomakkeen saa liiton toimistosta tai Kirkon alat internet-sivuilta.

Ilmoitus palkattomasta virkavapaasta / työlomasta

Jäsenen tulee palkattomilta kausilta täyttää yllämainittu lomake jäsenyyden säilyttämiseksi. Palkattomuuden syynä voi olla mm. opiskelu, äitiys- ja vanhempainvapaa, hoitovapaa, asevelvollisuus tai työttömyys ilman oikeutta ansiosidonnaiseen päivärahaan. Lomakkeita voi tilata liiton toimistosta tai tulostaa verkkosivuilta. Jäsenmaksua ei peritä palkattomilta jaksoilta.

Eroilmoitus

Jäsenyydestä eroamisen on aina tapahduttava kirjallisesti, myös silloin kun on kysymys eläkeläisjäsenestä. Eroilmoituslomakkeita voi tilata liiton toimistosta, tulostaa netistä tai sen voi tehdä vapaamuotoisena. Ilmoituksesta tulee näkyä, että jäsen eroaa sekä liiton että työttömyyskassan jäsenyydestä, henkilön nimi, henkilötunnus, eropäivä ja eron syy.

Tiedustelut ja osoitteenmuutos

Jäsenyyteen liittyviin tiedusteluihin voit soittaa puhelinpalveluumme puh. 0207 912 530 ja osoitteenmuutokset voi tehdä kirjautumalla kotisivuumme ja ”muuta jäsentietoja” kohdasta tai sähköpostilla galina.voloshina (at) kirkonalat.fi