Jäsenedut

Edunvalvonta

Liiton lakimiehet ja työpaikkojen luottamusmiehet palvelevat työsuhteisiin liittyvissä ongelmatilanteissa.

Apua yksityiselämän oikeusasioihin

Jäsenet saavat Eversheds Asianajotoimistolta maksutta puhelinneuvontaa yksityiselämän juridisiin kysymyksiin, esim. perintöasioissa, asuntokauppariidoissa, avioehto- tai avioeroasioissa. Kirjallisista toimeksiannoista veloitetaan erikseen.

Matkusta-javakuutus

Alle 70-vuotiaat jäsenet saavat matkustajavakuutuksen kotimaan ja ulkomaan vapaa-ajanmatkoille vakuutusyhtiö Turvasta. Matkustajavakuutuksessa vakuutettuina ovat myös jäsenen mukana matkustavat alle 15-vuotiaat perheenjäsenet ja lapsenlapset.

Työttömyys-kassan jäsenyys

Jäsenet ovat vakuutettuina Super-työttömyyskassassa, joka maksaa ansiosidonnaista työttömyysturvaa työttömille ja lomautetuille sekä vuorotteluvapaakorvausta.

Opintoavustus

Laivaedut

CityShoppari

Kuntosali
jäsenyys

Suomen Hostellijärjestö

Jäsenkalenteri

Kirkon alojen perinteinen taskukalenteri lähetetään kaikille sen tilanneille jäsenille.

Kulttuuri-
keskus Sofia

Kausiluontoiset jäsenedut

Vaihtuvia kausiluontoisia jäsenetuja

Oman alueen
jäsentilai-suudet

Aluetoiminnan kautta jäsenet pääsevät tutustumaan muihin kirkon eri alojen työntekijöihin. Kaikki liittomme jäsenet kuuluvat aluetoimintaan oman asuinalueensa tai työpaikan mukaan.

Liittymisetu

Uudet jäsenet saavat liittyessään 30 euron K-ryhmän lahjakortin, mikäli työsuhteen kesto on vähintään 6 kk.