Eläkeläisjäsenhakemus

Nimi(Pakollinen)
Osoite

Eläkeläisjäsenmaksu on 40 €/vuosi. Maksua ei peritä sinä vuonna, kun jää eläkkeelle, jos ay-jäsenmaksua on kertynyt ko. summan verran.