Hyvää uutta vuotta Kirkon alojen jäsenet!

02.01.2022

Kirkon alojen uusi edustajisto valittiin loppuvuodesta ja myös liiton hallituksen uusi kolmevuotinen toimikausi käynnistyy nyt vuoden vaihduttua. Samalla uudet luottamusmiehet aloittavat nelivuotisen toimikautensa. Korkeimman siunausta teille kaikille, jotka annatte omaa aikaanne yhteisen hyvän rakentamiseksi!

Kirkon alat on ainutlaatuinen ammattiliitto. Olemme vahva kristillisten yhteisöjen työolojen asiantuntija. Myös oma toimintamme nojaa kristillisiin arvoihin. Vaikka liittomme jäsenet kokevat pääsääntöisesti työhönsä vahvaa kutsumusta ja työ on kiistatta merkityksellistä, sellainenkin työ tarvitsee raamit ja tehokasta edunvalvontaa. Kirkon aloissa teemme pitkäjänteistä työtä parempien työolojen puolesta, sillä taivaallinenkin työ tarvitse työntekijää suojelevia työehtoja.

Koko ay-liikkeen ideologia perustuu siihen, että jokaisella on oikeus, mutta myös velvollisuus, tehdä työtä ja osallistua kykyjensä, voimavarojensa ja mahdollisuuksiensa mukaan hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen ja edelleen rakentamiseen. Samalla tulee kantaa huolta heikoimmista: lapsista, vanhuksista ja sairaista. Arvokkain tavoite koko ay-liikkeelle on se, että saamme jättää tuleville sukupolville yhtä hyvät elinolosuhteet, tai jopa paremmat, kuin olemme itse edeltäviltä sukupolvilta perineet.

Kolmen sopimusalamme neuvottelut uusista työehdoista ovat alkaneet. Vaikeuskerrointa neuvottelupöydissä on aina. Meneillään olevaa neuvottelukierrosta myös muiden liittojen osalta seuraamme tarkasti, sillä ihan kohta on meidän vuoromme tavoitella lopputulosta, jonka tulee olla linjassa muiden liittokohtaisten ratkaisujen kanssa. Palkankorotusten taso kun määrittelee sen, säilyykö kansakunnan ostovoima ja kehittyykö Suomen talous odotetulla tavalla. Kristillisten järjestöjen ja Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimusneuvotteluissa tuloksia tavoitellaan tammikuun loppuun mennessä, evankelis-luterilaisen kirkon osalta helmikuun päättyessä.

Reilun kolmen viikon päästä Suomessa toimitetaan historian ensimmäiset aluevaalit. Aluevaaleissa päätetään ihmisten arjen kannalta tärkeistä peruspalveluista. Tähän asti sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen on ollut kuntien vastuulla. Jatkossa niistä vastaavat hyvinvointialueet. Aluevaaleissa on kyse ihmisille tärkeistä peruspalveluista, joiden merkitystä koronakriisi on entisestään vahvistanut. Vain äänestämällä voi vaikuttaa oman alueensa sote- ja pelastuspalveluiden tulevaisuuteen.

Koronan väistymistä maailma on odottanut jo kolmatta vuotta. Nyt tiedämme, että pandemia ei ole mihinkään hävinnyt ja on vain totuttava elämään herkästi tarttuvan viruksen aiheuttamassa epävarmuudessa. Ammattiliittona emme voi muuta kuin kannustaa kaikkia ottamaan rokotteen suojatakseen itsensä ja läheisensä vakavilta koronasairauksilta sekä turvatakseen sairaanhoidon kantokyvyn.

Epävarmuuden keskellä on hyvä muistaa, että yksikin valonsäde poistaa miljoonia varjoja. Kohti valoa, kohti kevättä kuljemme päivä päivältä. Maamme historiasta voimaa ponnistaen luottakaamme, että yhteinen tahtotila kantaa meitä yhä parempaan huomiseen. Korkeimmalta toivokaamme uupuneille ihmisille ymmärtäviä korvia, syrjäytyneille pelastavia katseita, työpaineisille voimaannuttavia kohtaamisia sekä ristiriitoihin rakentavia sanoja. Koronan edelleen eristäessä meitä toinen toisistamme, pidetään mielessä, että joskus paras tapa ottaa kädestä on ristiä omansa.