Opintorahalomake

Kirkon alat ry myöntää opintorahaa varsinaisille jäsenilleen (ei opiskelijajäsenille) aikuisten ammatilliseen perus,- jatko- ja/tai täydennyskoulutukseen, joka valmentaa kirkon ammatteihin tai tuottaa siihen lisäpätevyyttä. Stipendi myönnetään vain kerran kuhunkin tutkintoon tai opintomatkaan. Muina kriteereinä mm. hakijan taloudellinen asema, jäsenyysaika Kirkon alat ry:ssä ja onko saanut aiemmin liiton opintorahaa. Opintorahaa ei myönnetä takautuvasti tutkinnon suorittamisen jälkeen.

HAKEMUS

Hakemuksia voi lähettää ympäri vuoden ja opintorahoja jaetaan niin kauan kuin budjetoituja varoja riittää. Opintorahat ovat suuruudeltaan 50 – 200 euroa. Liitä tutkintoa varten haettavaan opintorahahakemukseen opintosuoritusote tai muu vastaava todistus opinnoista.

Täytä alla oleva sähköinen hakemuslomake huolellisesti. Liitteet voit toimittaa sähköpostitse jari.bauer@kirkonalat.fi tai liiton toimistoon osoitteella Kirkon alat ry, Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki. Lisätietoja antaa Jari Bauer p 0400 214 437.

Nimi(Pakollinen)
Osoite