Aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamista koskevat lait on vahvistettu

6.6.2024UutinenKirkon alatYleiset uutiset

Aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorottelukorvauksen maksaminen loppuu.

Aikuiskoulutustukea on mahdollista saada, jos opinnot ja tukikausi alkavat viimeistään 31.7.2024. Aikuiskoulutustukea voi saada vuoden 2025 loppuun asti.

Ammattitutkintostipendi voidaan myöntää 31.7.2024 mennessä suoritetun tutkinnon perusteella. Ammattitutkintostipendiä voi hakea vuoden sisällä 31.7.2024 mennessä suoritetusta tutkinnosta.

Vuorotteluvapaan voi aloittaa 31.7.2024 mennessä. Tähän mennessä vapaan aloittaneilla on oikeus pitää vuorotteluvapaata 180 kalenteripäivän enimmäismäärä.

Esitys liittyy Orpon hallituksen työllisyystoimiin, joiden tavoitteena on vähentää julkisia menoja ja lisätä työllisyyttä. Aikuiskoulutustuen lakkauttamisella vahvistetaan työllisyyttä 10 000 henkilötyövuodella.

Kirkon alat ry vastusti lausunnossaan aikuiskoulutustuen lakkauttamista. https://kirkonalat.fi/13222-2/

Lisätietoa: https://stm.fi/-/aikuiskoulutustuki-ammattitutkintostipendi-ja-vuorotteluvapaa-lakkautetaan