Ensimmäinen työttömyysturvan leikkauspaketti siirtyi Eduskunnan käsiteltäväksi

13.10.2023UutinenSuper työttömyyskassa

Petteri Orpon hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jolla on tarkoitus leikata merkittävästi työttömyysturvaa ja myöhentää työttömyysetuuden maksamisajankohdan alkamista työttömyyden kohdatessa. Ehdotetut muutokset koskevat palkansaajan työssäoloehtoa, työttömyysetuuden sovittelua, työttömyysetuusoikeuden alkamisen ajankohtaa sekä työttömyysetuuksiin maksettavia lapsikorotuksia.

Ansioperusteisen työttömyyspäivärahan saamiseksi vaadittava työssäoloehto määräytyisi jatkossa palkkatyöstä saatujen tulojen perusteella eikä enää tehtyjen työviikkojen mukaan.

Työssäoloehdon pituutta pidennettäisiin nykyisestä niin, että työssäoloehdon täyttymiseen vaadittaisiin jatkossa 12 työssäoloehtokuukautta.

Esityksessä ehdotetaan, että työttömyysetuuden sovittelusta poistettaisiin suojaosa, joka tarkoittaa sitä osaa tulosta, jota ei huomioida sovitellun työttömyysetuuden määrän laskennassa.

Työttömyysetuuden omavastuupäivät pidennetään viidestä seitsemään eli jatkossa oikeus työttömyysetuuteen alkaisi vasta seitsemän työttömyyspäivää kestävän omavastuuajan jälkeen (nykyisin omavastuuaika on 5 työttömyyspäivää). Lisäksi, jos työsuhteen päättyessä on maksettu lomakorvausta pitämättömistä vuosilomapäivistä, se myöhentäisi vielä lisää työttömyysetuuden tosiasiallisen maksamisajankohdan alkamista.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että työttömyysetuuden lapsikorotukset poistettaisiin.

Eduskuntakäsittelyyn menevistä muutoksista voi lukea tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tiedotteesta.

Keskusjärjestömme STTK on lakiesityksen valmistelun aikana tuonut selkeästi esille, että kaikki nyt esitetyt työttömyysturvan muutokset ovat selviä heikennyksiä työttömien asemaan. STTK ei hyväksy mitään heikennyksiä työttömyysturvaan. Kirkon alat yhtyy STTK:n näkemyksiin.

Lakiesitys kokonaisuudessaan löytyy eduskunnan nettisivuilta tunnuksella HE 73/2023.