Evankelis-luterilaisen kirkon sopimusalalla on tänään (27.2.2023) saatu neuvottelutulos uudesta virka- ja työehtosopimuskaudesta

27.2.2023UutinenTiedoteKirkon alat ry

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykyisen virka- ja työehtosopimuksen voimassaolo on päättymässä 28.2.2023. Uudesta sopimuskaudesta saavutettiin neuvottelijoiden kesken neuvottelutulos maanantaina 27.2.2023. Neuvottelutulos menee tämän jälkeen kaikkien sopimusosapuolten päättävien toimielinten hyväksyttäväksi. Sen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin vasta, kun kaikkien osapuolten päättävät toimielimet ovat sen hyväksyneet.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virka- ja  työehtosopimuksesta neuvottelevat Kirkon alat ry, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja Kirkon alan unioni r.y. henkilöstön edustajina sekä Kirkon työmarkkinalaitos  työnantajien edustajana.