Evankelis-luterilaisen kirkon virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on irtisanottu tänään (16.1.2023)

16.1.2023UutinenYleiset uutiset

Keväällä 2022 tehdyssä virka- ja työehtosopimuksessa sovittiin evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinaosapuolten kesken, että vuonna 2023 toteutettavista palkantarkistuksista neuvotellaan ja sovitaan myöhemmin erikseen. Lisäksi sovittiin, että jos näissä palkkaneuvotteluissa ei saavuteta yhteistä näkemystä, voi kukin sopijaosapuoli 16.1.2023 mennessä irtisanoa sopimuksen päättymään helmikuun 2023 lopussa.

Kirkon henkilöstöä edustavien järjestöjen (Kirkon alat, JUKO ja Kirkon alan unioni) sekä Kirkon työnantajia edustavan Kirkon työmarkkinalaitoksen välillä ei päästy yksimnielisyyteen vuoden 2023 palkantarkistuksista viime joulukuussa alkaneissa neuvotteluissa. Sen vuoksi henkilöstöjärjestöt yhteisellä päätöksellään irtisanoivat sopimuksen aiemmin sovittuun määräaikaan mennessä.

Keskusteluyhteys järjestöjen ja Kirkon työmarkkinalaitoksen välillä on edelleen olemassa. Tarkoitus on, että osapuolet tapaavat toisiaan vielä kuluvan viikon perjantaina.

KirVESTES ja sen edellyttämä työrauhavelvollisuus ovat edelleen voimassa 28.2.2023 saakka. Sopimuksen mukaisia palkka-, työaika- ja muita palvelussuhteen ehtoja on noudatettava sen jälkeenkin siihen asti, kunnes uudesta sopimuksesta on sovittu. Työrauhavelvollisuus kuitenkin näillä näkymin päättyy helmikuun lopussa.

Kirkon alat tiedottaa erikseen, mikäli neuvottelut uudesta virka- ja työehtosopimuksesta johtavat tulokseen.

Kirkon alat ry on Suomen evankelis-luterilaisen, Suomen ortodoksisen kirkon sekä kristillisissä järjestöissä ja yhteisöissä työskentelevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden ammattiliitto, joka edustaa jäseniään työmarkkinaneuvotteluissa, valvoo ja edistää heidän asemaansa ja oikeusturvaansa työelämässä sekä toimii jäsenkuntansa ammatillisen aseman vahvistamiseksi kirkoissa, järjestöissä ja yhteiskunnassa.