EVL-kirkon palkkakilpailukykyratkaisusta ja vuoden 2024 palkankorotuksista saatiin neuvottelutulos

29.11.2023UutinenKirkon alatYleiset uutisetSuper työttömyyskassa

Evankelis-luterilaisen kirkon virka- ja työehtosopimuksessa (KirVESTES) sovittiin viime keväänä, että viranhaltijan ja kuukausipalkkaisen työntekijän täyden työajan mukaista peruspalkkaa tarkistetaan vähintään 2,5 prosentin yleiskorotuksella 1.2.2024 lukien. Lisäksi sopimusratkaisun allekirjoituspöytäkirjassa sovittiin, että osapuolet neuvottelevat vuoden aikana kirkon palkkakilpailukyvystä eri tehtävissä. Mahdolliset jälkeenjääneisyyksien vaikutukset palkkaukseen sovittiin keväällä neuvoteltavaksi 30.11.2023 mennessä ja toteutettavaksi vuoden 2024 sopimustarkistusten yhteydessä.

Edellä mainituista neuvotteluista on saavutettu neuvottelutulos keskiviikkona 29.11.2023. Sopimuksen sisältö julkaistaan, kun kaikkien osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen. Tämä toteutuu mahdollisesti kuluvan viikon perjantaina iltapäivällä, mikäli neuvottelutulos tulee kaikkien osapuolten taholta hyväksytyksi.

Evankelis-luterilaisen kirkon virka- ja työehtosopimuksen neuvotteluosapuolia ovat Kirkon alat ry, Julkisten alojen koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry, Kirkon alan unioni ry sekä Kirkon työmarkkinalaitos.