Hallitusohjelman mukaiset työttömyysturvan uudistukset heikentävät merkittävästi pienipalkkaisten työttömyysturvaa

15.9.2023UutinenYleiset uutisetSuper työttömyyskassa

Kirkon alojen keskusjärjestö STTK on antanut työttömyysturvan uudistuksia valmistelevalle sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon, jossa on tuotu esille vakava huoli hallitusohjelmassa suunniteltujen työttömyysturvauudistusten vaikutuksista erityisesti pienipalkkaisten työnteijöiden asemaan.

Lausunnon keskeisen sisällön voi lukea STTK.n tiedotteesta. Myös lausunnon koko sisältö on luettavissa STTK.n nettisivuilla.

Muutosehdotuksiin sisältyvä työssäoloehdon pidentäminen 12 kuukauteen koskettaa Kirkon alojen toimialoilla erityisesti seurakuntien palveluksessa olevia hautausmaiden kausityöntekijöitä, joiden työsuhteet sännönmukaisesti ovat alle vuoden pituisia.

Työttömyysturvan suojaosuuden poistaminen heikentää merkittävästi osa-aikaisten työntekijöiden mahdollisuuksia parantaa toimeentuloaan lisätienesteillä.

Kristillisissä järjestöissä, joissa viime vuosina on jouduttu määräaikaisesti lomauttamaan työnterkijöitä ja joissa tulevinakin vuosina on uhka lomautusten jatkumiselle, olisi työttömyysturvan omavastuuajan pidentäminen selvä ja konkreettinen heikennys toimeentuloturvaan.

Muutokset eivät tule voimaan, ennenkuin Eduskunta on ne hyväksynyt.