Kirkon alat irtisanoi Kristillisten järjestöjen työehtosopimuksen sekä Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen

21.12.2022UutinenYleiset uutiset

Kirkon alat on irtisanonut Kristillisten järjestöjen työehtoehtosopimuksen (KJTES) ja Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen, jotta vuoden 2023 palkkaneuvottelut saadaan käynnistettyä.

Molemmat työehtosopimukset oli Palvelualojen työnantajat PALTAn kanssa sovittu kaksivuotisiksi ajalle 1.2.2022–31.1.2024. Voimassa olevissa työehtosopimuksissa oli sovittu palkankorotuksista vuodelle 2022 ja lisäksi, että palkankorotuksista vuodelle 2023 sovittaisiin 31.10.2022 mennessä. Sopimukset olivat irtisanottavissa päättymään 31.1.2023 mikäli vuoden 2023 palkankorotuksista ei päästäisi yksimielisyyteen 31.10.2022 mennessä.

Koska palkankorotuksista vuodelle 2023 ei ole löytynyt yksimielisyyttä, Kirkon alat irtisanoi voimassa olevat sopimukset uusien työehtosopimusten aikaansaamiseksi.

Irtisanotut työehtosopimukset (KJTES ja Ort.TES) ja työrauha ovat voimassa 31.1.2023 saakka. Sopimuksessa määritellyt työehdot säilyvät myös mahdollisena sopimuksettomana aikana työehtosopimuksen jälkivaikutuksen perusteella.