Kirkon alat ry yhtyy AKI-liitot ry:n huoleen kirkon YT-lain soveltamisalaan ehdotetusta 20 työntekijän rajasta

8.5.2023UutinenYleiset uutisetSuper työttömyyskassa

Erityisesti kirkon akateemisesti koulutettua henkilöstöä edustava AKI-liitot ry julkaisi tänään kotisivuillaan tiedotteen, jossa todettiin, heikentääkö kirkko yhteistoimintaa? – toivottavasti ei! . Kirkon alat ry yhtyy AKI-liitot ry:n näkemykseen ja on asiasta täysin samalla kannalla.

Kirkon alat ry on jo aiemminkin kirkon YT-lakiehdotuksesta antamassaan lausunnossa todennut muun muassa, että työryhmän esitys soveltamisalarajasta supistaisi merkittävästi yhteistoimintavelvoitteen soveltamisalaa nykyisin voimassa olevaan kirkon yhteistoimintasopimukseen verrattuna. Valitettavan suuri osa Suomen seurakunnista jäisi työryhmän enemmistön esittämän soveltamisalarajan alapuolelle. Kuitenkin myös kaikkein pienimmissä seurakunnissa olisi tarpeellista olla laissa säädetyt puitteet työnantajan ja henkilöstön väliselle yhteistoiminnalle, jolla on kiistattomasti todettu olevan myönteinen vaikutus työhyvinvointiin ja työn tuottavuuteen.

Muilta osin Kirkon alat ry pitää työryhmän esittämää kirkon YT-lakia erittäin tarpeellisena uudistuksena ja toivoo, että lainvalmistelussa edetään ripeästi siten, että laki voisi tulla voimaan viimeistään työryhmän esityksessä tarkoitettuna ajankohtana vuoden 2025 alussa.