Kirkon pääsopijaosapuolet hyväksyivät yhteisiä suosituksia etätyöstä

23.5.2024UutinenKirkon alatTiedote

Evankelis-luterilaisen kirkon pääsopijaosapuolet eli Kirkon alat ry, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja Kirkon alan unioni sekä työnantajia edustava Kirkon työmarkkinalaitos ovat antaneet seurakunnille ja seurakuntayhtymille yhteisen suosituksen etätyössä noudatettavista hyvistä käytänteistä. Kaikki osapuolet korostavat, että kyseessä on suositus. Jos paikallisesti on jo olemassa toimivat ja hyvät käytännöt ja ohjeistukset etätyön periaatteista, ei niitä ole tarpeen muuttaa.

Suosituksiin voi tutustua Kirkon työmarkkinalaitoksen sivuilla olevasta dokumentista, joka aukeaa tästä linkistä.

Myös Euroopan unionin tasolla on vireillä etätyötä koskevien määräysten kehittäminen. Niistä tiedotetaan erikseen sitten jos/kun asiasta on saatu yhteinen neuvottelutulos eri jäsenvaltioiden kesken.