KirVESTES-neuvottelut jatkuvat

28.2.2022UutinenYleiset uutiset

Evankelis-luterilaisen kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) nykyisen sopimuskauden viimeinen voimassaolopäivä on tänään maanantaina 28.2. Neuvotteluja uudesta sopimuksesta on käyty pääsopijajärjestöjen ja kirkon työmarkkinalaitoksen välillä tiiviisti koko alkuvuoden ajan. Toistaiseksi yhteistä näkemystä ei kuitenkaan ole löytynyt. Näinollen evankelis-luterilaisessa kirkossa siirrytään tiistaina 1.3. sopimuksettomaan tilaan.

Vaikka sopimuskausi päättyy, palvelussuhteen ehdot säilyvät edelleen ennallaan niin sanotun virka- ja työehtosopimuksen jälkivaikutuksen perusteella. Evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 7 §:n mukaan on virkaehtosopimuksessa määrättyjä palvelussuhteen ehtoja edelleen noudatettava, vaikka virkaehtosopimus on lakannut olemasta voimassa, kunnes uusi sopimus on tehty ja tullut voimaan, jollei ole toisin sovittu. Jälkivaikutus koskee oikeuskäytännön mukaan myös työehtosopimuksessa sovittuja normimääräyksiä työsuhteen ehdoista.

Viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkat siis maksetaan edelleen kuten ennenkin ja työvuoroluettelot säilyvät voimassa työaikajaksojen päättymiseen asti ja sen jälkeenkin työnantajalla on oikeus laatia tuleville työaikajaksoille uudet työvuoroluettelot, vaikka uutta sopimuskautta koskevat neuvottelut viivästyisivät.

Sopimusneuvotteluja on tarkoitus jatkaa osapuolten välillä edelleen tiiviisti. Seuraava neuvottelutapaaminen on sovittu tiistaiaamuksi ja neuvotteluilmapiiri on edelleen hyvä.