KirVESTES:n uuden sopimuksen keskeiset kohdat

8.3.2023UutinenEv.lutUutisetSeniorit

Evankelis-luterilaisen kirkon virka- ja työehtosopimus 2022-2024 jouduttiin tammikuussa irtisanomaan päättyväksi 28.2.2023. Neuvottelut uudesta sopimuksesta johtivat 27.2.2023 neuvottelutulokseen, joka on tänään perjantaina (3.3.2023) tullut hyväksytyksi kaikkien sopimuksen osapuolten päättävissä toimielimissä.

Tässä tiedotteessa esitetään uudesta sopimuksesta keskeisiä kohtia (mm. palkankorotusten ajankohdat ja prosentit). Tarkemmin sopimuksesta tiedotetaan myöhemmin tulevien viikkojen aikana liiton nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Luottamusmiehille järjestetään uudesta sopimuksesta myös erillinen infotilaisuus Teamsin välityksellä. Sen ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin. Asiaa käsitellään alustavasti myös keskiviikkona 8.3.2023 luottamusmiehille pidettävässä lakimiesten kyselytuokiossa.

Uusi sopimus on kaksivuotinen ja se on voimassa 1.3.2023-28.2.2025. Sopimuskauden kustannusvaikutus vastaa usealla muulla toimialalla tehtyjen sopimusratkaisujen kustannusvaikutusta. Palkankorotusten lisäksi on sovittu myös joistakin tekstimuutoksista. Näistä merkittävin on perhevapaisiin lisätyt palkalliset päivät, joita nyt tehdyn sopimuksen mukaan maksetaan muulle kuin synnyttävälle vanhemmalle 32 arkipäivää sisältävältä ajanjaksolta. Synnyttävän vanhemman palkalliset perhevapaat (raskausvapaa ja vanhempainvapaa) säilyvät ennallaan.

Sopijaosapuolet jatkavat jatkuvan neuvottelun periaatteen mukaisesti sopimusten ja työelämän kehittämistä sopimuskauden aikana.

Sopimusneuvottelut venyivät aivan aiemman sopimuksen voimassaolon viime hetkille, mutta neuvottelut säilyivät keskustelevina ja hyvähenkisinä neuvottelutuloksen syntymiseen saakka. Kirkon virka- ja työehtosopimuksesta neuvottelevat Kirkon alat ry, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja Kirkon alan unioni r.y. henkilöstön edustajina sekä Kirkon työmarkkinalaitos työnantajien edustajana.

Keskeiset kohdat uudessa sopimuksessa ovat:

Sopimuskausi

Palkankorotukset

1.3.2023-28.2.2025

Vuosi 2023

Yleinen palkkausjärjestelmä

Peruspalkkoihin ja vaativuusryhmien vähimmäispalkkoihin 5,0 % yleiskorotus 1.4.2023 alkaen.

Kokemuslisiä ja suorituslisiä ei koroteta yleiskorotuksella 1.4.2023.

Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmä

Peruspalkkoihin sekä K- ja J-hinnoitteluryhmien asteikkoihin 4,5 % yleiskorotus 1.4.2023 alkaen.

Tuntipalkkajärjestelmä

Palkkahinnoittelun mukaan määriteltyihin tehtäväkohtaisiin perustuntipalkkoihin ja tuntipalkkahinnoitteluun 4,5 % yleiskorotus 1.4.2023 alkaen.

Tuntipalkkahinnoittelun mukaisia kokemuslisiä, henkilökohtaista lisää ja työolosuhdelisää tarkistetaan vastaavasti 1.4.2023 alkaen.

Vuosi 2024

Yleinen palkkausjärjestelmä

Peruspalkkoihin ja vaativuusryhmien vähimmäispalkkoihin vähintään 2,5 % yleiskorotus 1.2.2024 alkaen.

Kokemuslisiä ja suorituslisiä ei koroteta yleiskorotuksella vuonna 2024.

Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmä

Peruspalkkoihin vähintään 2,5 % yleiskorotus 1.2.2024 alkaen.

Tuntipalkkajärjestelmä

Palkkahinnoittelun mukaan määriteltyihin tehtäväkohtaisiin perustuntipalkkoihin vähintään  2,5 % yleiskorotus 1.2.2024 lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Tuntipalkkahinnoittelun mukaisia kokemuslisiä, henkilökohtaista lisää ja työolosuhdelisää tarkistetaan vastaavasti 1.2.2024 lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Muita muutoksia

KirVESTES 24 § Kokemuslisä

Yleisen palkkausjärjestelmän mukaiseen kokemuslisään oikeuttaa 1.9.2023 alkaen myös vähintään 3 vuoden palvelusaika.

Vähintään 5 palvelusvuoden, mutta vähemmän kuin 10 palvelusvuoden perusteella maksettavaa kokemuslisää korotetaan 1.9.2023 alkaen.

10 ja 15 palvelusvuoden perusteella maksettavat kokemuslisät säilyvät ennallaan.

KirVESTES 63 § Viranhaltijan/työntekijän palkan määrä perhevapaiden aikana

Lapsen toisella vanhemmalla on oikeus saada varsinainen palkka ajanjaksolta, johon sisältyy vanhempainvapaan 32 ensimmäistä arkipäivää.

Synnyttävälle vanhemmalle perhevapaiden ajalta maksettava palkka säilyy ennallaan.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvaukset

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaukset luetaan varsinaiseen palkkaan.

Luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle maksettavia korvauksia tarkistetaan 1.4.2023 lukien 4,5 %:lla ja maksettavat summat pyöristetään ylöspäin lähimpään täyteen euroon.

Neuvottelut sopimuskauden aikana

Pääryhmä jatkaa vuoden 2023 aikana vuonna 2022 sovittua työtään mallista, jolla pyritään varmistamaan kirkon palkkakilpailukyky eri tehtävissä. Työn osana tarkastellaan mahdollisia palkkaukseen liittyviä jälkeenjääneisyyksiä ottaen huomioon palvelussuhteen ehdot laajasti. Mahdolliset jälkeenjääneisyyksien vaikutukset palkkaukseen neuvotellaan 30.11.2023 mennessä ja toteutetaan vuoden 2024 sopimustarkistusten yhteydessä.