Korkein oikeus täsmensi työnantajan uudelleensijoittamisvelvollisuuden sisältöä irtisanomistilanteissa

1.6.2022UutinenYleiset uutiset

Korkein oikeus antoi 13.5.2022 tärkeän ennakkopäätöksen työsopimuslain mukaisen uudelleensijoittamisvelvoitteen tulkinnasta. Kun työnantaja harkitsee työsopimussuhteisen työntekijänsä irtisanomista taloudellisella tai tuotannollisella eli ns. TUTA-perusteella, on lainmukaisen irtisanomisen edellytyksenä myös sen selvittäminen, voidaanko irtisanottava työntekijä sijoittaa toisiin tehtäviin hänen koulutuksensa, ammattitaitonsa ja kokemuksensa perusteella.

Työnantajan työn tarjoamisvelvoitetta irtisanomisperusteen osana ei ole alueellisesti rajoitettu, ja velvoite jatkuu työsuhteen päättymiseen saakka.

Korkein oikeus totesi perusteluissaan muun muassa, että työntekijän uudelleensijoittamisvelvoite on osa työntekijän lakisääteistä irtisanomissuojaa ja ilmentää osaltaan työnantajaa velvoittavaa lojaliteettiperiaatetta, mikä tarkoittaa muun ohella sitä, että työnantajan on pyrittävä ylläpitämään työsuhteen jatkuvuutta. Työnantajan on lojaliteettivelvoitteensa perusteella oma-aloitteisesti selvitettävä työntekijälle tarjottavissa olevat työt. Työntekijän ikä ja mahdollisuudet saada uutta työtä voivat korostaa työnantajan velvollisuutta selvittää uudelleensijoittamista.

Työnantajan velvollisuus sijoittaa työntekijä uudelleen ulottuu periaatteessa mihin työhön tahansa, jota työntekijä koulutuksensa, ammattitaitonsa ja kokemuksensa perusteella pystyy tekemään. Esimerkiksi työnantajan osastorajat eivät vaikuta tähän velvollisuuteen, vaan uudelleensijoittamisvelvollisuus ulottuu tarjolla olevaan työhön siitä riippumatta, missä kyseistä työtä on. Työtä tulee tarjota työntekijälle nimenomaisesti irtisanomisen vaihtoehtona ja selvin ehdoin.

Työnantajalla on vakiintuneesti katsottu olevan näyttövelvollisuus työsuhteen asiallisen ja painavan päättämisperusteen täyttymisestä. Kun irtisanomisperusteen asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on otettava huomioon työnantajan työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus, myös tämän velvollisuuden täyttyminen kuuluu työnantajan näyttövelvollisuuden piiriin.

Korkeimman oikeuden päätöksessä olevat perusteet työnantajan uudelleensijoittamisvelvollisuuden laajuudesta ja näyttövelvollisuudesta koskevat myös seurakuntia ja kristillisiä järjestöjä, kun ne harkitsevat henkilöstönsä irtisanomisia TUTA-perusteilla.

Uudelleensijoittamisvelvollisuutta on ennen irtisanomista käsiteltävä työnantajan ja henkilöstön edustajien välisessä TUTA-käsittelyssä tai muutosneuvotteluissa.