Kristillisille järjestöille kaksivuotinen työehtosopimus

4.2.2022UutinenKirkon alatYleiset uutiset

Sopimuskausi

Uusittu työehtosopimus on voimassa 1.2.2022 – 31.1.2024.

Palkantarkistukset

Vuoden 2022 palkankorotuksista sovitaan ensi sijassa paikallisesti. Sopia voidaan palkankorotusten suuruudesta, ajankohdasta ja toteuttamistavasta. Paikallisesti ei kuitenkaan voida sopia, ettei palkkoja korotettaisi lainkaan.
Jos sopimukseen ei päästä 1.4.2022 mennessä korotetaan palkkoja 1.5.2022 1,3 prosentin yleiskorotuksella ja 0,6 prosentin työnantajaerällä. Palkkataulukoita korotetaan yleiskorotuksen 1,3 prosentin osuudella 1.5.2022 lukien.

Palkantarkistukset vuodelle 2023 neuvotellaan syksyn 2022 aikana.
Jos vuoden 2023 palkantarkistuksista ei päästä sopimukseen lokakuun 2022 loppuun mennessä, kukin sopimusosapuoli voi irtisanoa työehtosopimuksen 31.12.2022 mennessä päättymään 31.1.2023.

Työryhmä käsittelemään perhevapaauudistusta

1.8.2022 voimaan tulevan perhevapaauudistuksen soveltamisesta kristillisten järjestöjen työehtosopimukseen neuvotellaan osapuolten perustamassa perhevapaatyöryhmässä.

Matkustamisesta aiheutuvien haittojen huomioon ottamisesta yhteinen lausuma

Sopimusosapuolet pitävät tärkeänä, että työpaikoilla kiinnitetään erityistä huomiota työhyvinvointiin ja sen vaikutuksiin organisaation tuottavuuteen. Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämisessä kiinnitetään huomiota muun muassa työaikajärjestelyihin, työn organisointiin ja työn kuormittavuuteen. Liitot suosittelevat, että töissä, joihin liittyy paljon matkustamista, kiinnitetään työpaikoilla erityistä huomiota työssä jaksamiseen ja työstä palautumiseen.

Yhteistoimintalain mukaisesta vuoropuhelusta voidaan sopia paikallisesti

Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia lisättiin. Uuden sopimuksen mukaan yhteistoimintalain mukaisesta jatkuvasta vuoropuhelusta on mahdollista sopia paikallisesti työnantajan ja luottamusmiehen kesken kunkin työpaikan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Työehtosopimuksen osapuolet

Kristillisten järjestöjen työehtosopimuksen osapuolia ovat Kirkon alat, AKI-liitot sekä Palvelualojen työnantajat PALTA. Alalla työskentelee noin 2 500 työntekijää. Sopimus on yleissitova, jolloin sitä tulee noudattaa kaikissa sopimusalalla toimivissa järjestöissä kuten esimerkiksi yhdistysmuotoisissa helluntaiseurakunnissa.