Luottamusmies-nimikettä tulee uudistaa

7.12.2022UutinenKirkon alatYleiset uutiset

Kirkon alojen syysedustajisto on keskustellut luottamusmies-nimikkeen uudistamisesta sukupuolineutraaliksi.

Yhteiskunnassa on jo pidempään tarkasteltu kriittisesti erilaisissa ammatti- ja virkanimikkeissä ja luottamustehtävissä esiintyviä sukupuolittuneita termejä. Samalla on kiinnitetty huomiota yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta tärkeään kysymykseen.

Ammattiliiton toiminnassa yksi tunnetuimpia käsitteitä on luottamusmies. Nimikettä on syytä uudistaa sukupuoleen viittaamattomaksi.

Vakiintuneen luottamusmies-nimikkeen korvaamista hidastaa kuitenkin se, että muutos olisi koordinoitava koko työmarkkinoilla. Keskeiset luottamusmiehen asemaan ja oikeuksiin sekä velvollisuuksiin liittyvät asiat määrittyvät virka- ja työehtosopimuksilla, ja työelämän lainsäädäntö tunnistaa tällä hetkellä nimenomaan luottamusmiesnimikkeen.

Nimikkeen muuttaminen ei ole pelkkä yhden ammattiliiton ilmoitusasia. On löydettävä nimike, joka on yhtenäinen koko työmarkkinakentällä ja muutettavissa myös lainsäädäntöön.

Korvaavan nimikkeen on oltava sekä hyvää yleiskieltä että kuvattava tehtävän todellista luonnetta. Ei pidä ottaa käyttöön sellaisia termejä, jotka ovat epäselviä tai johtavat harhaan. Esimerkiksi luottamushenkilöksi voidaan kutsua missä tahansa luottamustoimessa olevaa henkilöä. Myös henkilöstön edustaja voi tarkoittaa jotakuta muutakin kuin luottamusmiestä.

Luottamusmiehen työtä täsmällisemmin kuvaavia nimivaihtoehtoja ovat sen sijaan esimerkiksi luottamusedustaja, luottamusvastaava tai työedunvalvoja.

Kirkon alat kannattaa luottamusmiehen aseman vahvistamista lainsäädännössä, sillä luottamusmies on työelämän pelisääntöjen ja oikeudenmukaisuuden valvonnassa keskeinen toimija kaikilla suomalaisilla työpaikoilla. Samalla haluamme työehtojen kehittämisen lisäksi vastata myös yhteiskunnan muutokseen. Siksi katsomme, että sukupuolisidonnaista luottamusmies-termiä on syytä uudistaa ja pidämme asiaa esillä neuvotteluissa työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa.