Neuvottelut vuoden 2023 palkan tarkistuksista aloitettiin evankelis-luterilaisessa kirkossa 

14.12.2022UutinenYleiset uutiset

Kuluvan vuoden keväällä evankelis-luterilaisen kirkon virka- ja työehtosopimusosapuolten kesken sovittiin, että vuoden 2023 palkantarkistusten määrästä, ajankohdasta ja toteutustavoista neuvotellaan 31.12.2022 mennessä.  

Nämä neuvottelut aloitettiin Kirkon pääsopijajärjestöjen ja Kirkon työmarkkinalaitoksen välillä tänään keskiviikkona (14.12.). Ensimmäisessä tapaamisessa käytiin läpi seurakuntien ajankohtaista taloustilannetta, mennyttä kehitystä ja lähiaikojen ennusteita. Lisäksi keskusteltiin yleisestä työmarkkinatilanteesta ja sen vaikutuksesta Kirkon sektorilla.  

Kirkon alojen tavoitteena neuvotteluissa henkilöstön on ostovoimaa mahdollisimman hyvin turvaava ratkaisu. Tavoitteita ja neuvottelujen lähtökohtana olevaa tilannetta on käsitelty tarkemmin toiminnanjohtajan blogissa ”ostovoima turvataan riittävillä palkankorotuksilla” 

Viime keväänä tehdyn sopimuksen mukaan voi kukin virka- ja työehtosopimuksen osapuoli 31.12.2022 mennessä irtisanoa sopimuksen päättymään ensi helmikuun lopussa, jos vuoden 2023 palkantarkistuksista ei saavuteta yksimielisyyttä.