OrtTES ja KJTES uusien sopimusten keskeiset kohdat

2.3.2023UutinenKristillisten järjestöjen työntekijät ryOrtodoksisen Kirkon Työntekijät ryYleiset uutisetSeniorit

Ortodoksisen kirkon ja kristillisten järjestöjen työehtosopimusaloilla tuli kuukauden vaihteessa voimaan uudet sopimuskaudet, joilla turvattiin kohtuulliset palkankorotukset näillä aloilla vuosiksi 2023 ja 2024.

Keskeiset kohdat uusissa sopimuksissa ovat:

OrtTES

Sopimuskausi

Palkankorotuksista sopiminen

Palkankorotusten ”perälauta”

28.2.2023-31.1.2025

Ensisijaisesti palkkaratkaisuratkaisusta sovitaan paikallisesti työnantajan ja luottamusmiehen kanssa. Vuoden 2023 osalta sopimus on tehtävä 15.4.2023 mennessä ja vuoden 2024 osalta 15.2.2024 mennessä.

Mikäli palkankorotuksista ei tehdä paikallista sopimusta korotetaan palkkoja seuraavasti:

Vuosi 2023

 • 1.6.2023 alkaen 3,2 %:n yleiskorotus ja lisäksi 0,15 % työnantajan päättämä erä.
 • Lisäksi 1.5.2023 maksetaan kaikille kirkon palveluksessa oleville 233 euron suuruinen kertaerä, joka ei vaikuta työntekijän normaaliin palkkaan.

Vuosi 2024

 • 1.4.2024 alkaen 2,1 %:n yleiskorotus ja lisäksi 0,4 % työnantajan päättämä erä.
 • Lisäksi 1.3.2024 maksetaan kaikille kirkon palveluksessa oleville 200 euron suuruinen kertaerä, joka ei vaikuta työntekijän normaaliin palkkaan.

Muita muutoksia

 • Perhevapaiden palkallisuutta koskeva määräys muutettiin elokuussa 2022 voimaantullutta lainsäädäntöä vastaavaksi. Palkallinen raskausvapaa on 40 arkipäivää ja palkallinen vanhempainvapaa 30 arkipäivää molemmille lapsen vanhemmille. 
 • Tilapäisen hoitovapaan palkallisuuden enimmäisaika on 4 kalenteripäivää (aiemmin 4 työpäivää).
 • Työntekijän 50- ja 60-vuotispäivät eivät enää oikeuta ylimääräisiin vapaapäiviin, vaikka osusivatkin työntekijän työpäiville.
 • Luottamusmiesten korvauksia korotetaan 1.6.2023 alkaen 5,85 %:lla.
 • Luottamusmiehen vapauttamisesta normaaleista työtehtävistä voidaan sopia paikallisesti tietyin edellytyksin.
 • Matkakustannusten korvausperusteista voidaan sopia paikallisesti luottamusmiehen ja työnantajan kesken TES:n määräyksistä poiketen.

KJTES

Sopimuskausi

Palkankorotuksista sopiminen

1.3.2023-31.1.2025

Mikäli palkankorotuksista ei tehdä paikallista sopimusta korotetaan palkkoja seuraavasti:

Vuosi 2023

 • 1.6.2023 alkaen 3,2 %:n yleiskorotus ja lisäksi 0,2 % työnantajan päättämä erä.
 • Lisäksi 1.5.2023 maksetaan kaikille asianomaisen kristillisen järjestön palveluksessa oleville 381 euron suuruinen kertaerä, joka ei vaikuta työntekijän normaaliin palkkaan.

Vuosi 2024

1.4.2024 alkaen 2,1 %:n yleiskorotus ja lisäksi 0,4 % työnantajan päättämä erä.

Muita muutoksia

 • Matkustamiseen käytetty aika voi olla työaikaa, jos työntekijä etukäteen sovitusti tekee matkan aikana työtehtäviä.
 • Tapahtumien aikaisia työaikajärjestelyjä koskevia TES:n 14 §:n määräyksiä täsmennettiin.
 • Perhevapaiden palkallisuutta koskeva määräys muutettiin elokuussa 2022 voimaantullutta lainsäädäntöä vastaavaksi. Palkallinen raskausvapaa on 40 arkipäivää ja palkallinen vanhempainvapaa 32 arkipäivää molemmille lapsen vanhemmille. 
 • Luottamusmiesten korvauksia korotetaan 1.6.2023 alkaen 5,9 %:lla.
 • Ulkomaantyötä koskevan lähtö- tai paluujakson pituudesta voidaan luottamusmiehen ja työnantajan kesken paikallisesti sopia TES:n määräyksistä poiketen.
 • Ulkomaantyötä koskevassa sopimuksessa olevaa muun kuin työntekijäasemassa olevan puolison oikeutta saada sairaanhoidon kustannusten korvausta täsmennettiin ja rajattiin.