Perhevapaauudistus eteni eduskunnan käsiteltäväksi

17.9.2021UutinenJäsenyhdistyksetKirkon alatYleiset uutiset

Maan hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen perhevapaajärjestelmän kokonaisuudistukseksi.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia, työsopimuslakia ja varhaiskasvatuslakia. Lisäksi muutoksia ehdotetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettuun lakiin, työttömyysturvalakiin ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin sekä yhteensä 24 muuhun lakiin.

Lakiehdotuksen mukaisia vanhempainpäivärahoja olisivat erityisraskausraha, raskausraha ja vanhempainraha. Äitiysraha ja isyysraha poistuisivat kokonaan. Vanhempainrahaa maksettaisiin pääsääntöisesti yhden lapsen perusteella yhteensä 320 arkipäivältä. Molemmilla vanhemmilla olisi oikeus käyttää puolet vanhempainrahapäivistä eli 160 vanhempainrahapäivää.

Esityksessä ehdotetaan myös säädettäväksi työntekijän oikeudesta palkattomaan omaishoitovapaaseen. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022. 

Lakiesitykseen ja sen eduskuntakäsittelyn vaiheisiin voi tutustua eduskunnan nettisivuilla.

Perhevapaauudistuksesta ja siihen liittyvistä kysymyksistä voi lukea tarkemmin STTK:n nettisivuilta. Videotallenteen hallituksen asiaa koskevasta tiedotustilaisuudesta voi katsoa tästä linkistä. Uudistuksesta oli kirjoitus myös Kirkon töissä -lehden numerossa 2/2021.

Uuden perhevapaajärjestelmän mukaisten perhevapaiden palkallisuus tulee neuvoteltavaksi pian alkavissa virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa kaikilla Kirkon alat ry:n kolmella sopimusalalla.