Suomen ortodoksiselle kirkolle kaksivuotinen työehtosopimus

4.2.2022UutinenKirkon alatYleiset uutiset

Sopimuskausi

Uusittu työehtosopimus on voimassa 1.2.2022 – 31.1.2024.

Palkantarkistukset

Palkkoja korotetaan 1.5.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,9 %:n suuruisella korotuksella, josta 1,3 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,6 % työpaikkakohtaisena eränä työnantajan päättämällä tavalla.
Palkkataulukoita korotetaan yleiskorotuksen osuudella (1,3 %) 1.5.2022.

Jos vuoden 2023 palkantarkistuksista ei päästä sopimukseen lokakuun 2022 loppuun mennessä, kumpikin sopimusosapuoli voi irtisanoa työehtosopimuksen 31.12.2022 mennessä päättymään 31.1.2023.

Työryhmä käsittelemään perhevapaauudistusta

1.8.2022 voimaan tulevan perhevapaauudistuksen soveltamisesta Suomen ortodoksista kirkkoa koskevaan työehtosopimukseen neuvotellaan osapuolten perustamassa perhevapaatyöryhmässä.

Leirityöaikahyvityksiä koskeva yhteinen lausuma

Sopimusosapuolet muistuttavat, että työnantajan harkinnan mukaisesti viikonloppuleiristä on mahdollisuus saada leirityöaikahyvityksenä yksi vapaapäivä, jos viikonloppuleirin olosuhteet ja siellä työskentelyyn käytetty aika erityisen painavasta syystä sitä vaativat.

Työehtosopimuksen osapuolet

Suomen ortodoksista kirkkoa koskevan työehtosopimuksen osapuolia ovat Kirkon alat ja Palvelualojen työnantajat PALTA.