Tänään vietetään naisten palkkapäivää!

4.11.2022UutinenYleiset uutiset

Työmarkkinakeskusjärjestö STTK on jo usean vuoden ajan kehottanut viettämään vuoden loppupuolella naisten palkkapäivää. Sillä halutaan muistuttaa siitä ikävästä tosiasiasta, että naisen euro on edelleen huomattavasti miehen euroa pienempi. Palkkaero vastaa sitä, että naiset jäisivät tänä(kin) vuonna pois työstä jo tänään miesten jatkaessa työtään vuoden loppuun saakka.

Naisen euro on 84,3 senttiä.

Naisten keskiansiot miesten keskiansioista kuukaudessa ovat siis ainoastaan 84,3 prosenttia. Laskelma perustuu Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin toisen vuosineljänneksen tietoihin, 2022. Palkkaero on suurempi Suomessa kuin Euroopan unionin maissa keskimäärin.

Sitkeä ongelma

Sukupuolten välinen palkkaero on viime vuosikymmenien aikana kaventunut huomattavan hitaasti, vaikka esimerkiksi naisten koulutustaso on lisääntynyt huimasti. Sukupuolten välinen palkkaero on sitkeä työelämän tasa-arvo-ongelma. STTK:n mielestä tähän ongelmaan on puututtava nykyistä huomattavasti tehokkaammin.

Tutustu palkkatasa-arvoa koskevan kyselyn tuloksiin

Lue lisää STTK:n sivuilta