Tiedätkö, miten työeläketurvasi määräytyy?

18.3.2024UutinenKirkon alatTiedoteUutiset

Eläketurvakeskus on päivittänyt työntekijän eläketurvan ABC -esitteensä. Siitä voi lyhyesti kerrata, miten työeläketurva muodostuu ja mitkä seikat siihen vaikuttavat. Tarkempia tietoja saa työeläke.fi -sivustosta sekä siitä työeläkelaitoksesta, jossa työnantaja on järjestänyt työntekijän eläketurvan. Evankelis-luterilaisen kirkon osalta työeläketurvasta huolehtii Keva.

Työntekijän eläketurvan ABC aukeaa tästä linkistä.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.