Työturvallisuuslakiin muutoksia 1.6.2023

30.5.2023UutinenYleiset uutisetKirkon alat ry

Sanna Marinin hallituksen viimeisimpiä lakimuutoksia oli työturvallisuuslain mukaisia työnantajan velvoitteita koskevat muutokset, jotka tulevat voimaan torstaina 1.6.2023. Muutokset liittyvät tavoitteeseen edistää yli 55-vuotiaiden työntekijöiden työssä jaksamista ja siten nostaa suomalaisten työssäkäyntiastetta.

Muutoksella on pyritty täsmentämään työturvallisuuslain mukaista vaarojen arviointia siten, että kunkin työntekijän yksilölliset ominaisuudet otettaisiin mahdollisuuksien mukaan huomioon työoloja kehitettäessä. Yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet eivät aina ole riittäviä jokaisen yksittäisen työntekijän turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi. Työntekijän yksilölliset ominaisuudet voivat myös muuttua työuran eri vaiheissa.

Vaarojen arvioinnissa huomioonotettavaksi seikaksi lisätään ikääntyminen. Muutos korostaa ikääntymiseen liittyvien vaara- ja haittatekijöidentunnistamista, jotta työnantaja voisi toteuttaa vanhempien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden edellyttämiä työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Työturvallisuuslaissa jo aiemmin ollutta raskaana olevan työntekijän suojelua koskevaa säännöstä laajennetaan koskemaan myös äskettäin synnyttäneitä ja imettäviä työntekijöitä. Muutoksella pyritään lisäämään pienten lasten vanhempien mahdollisuuksia palata työelämään lasten syntymän jälkeen.

Lainmuutoksesta voi lukea tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteesta sekä Työterveyslaitoksen nettisivuilta.

Työsuojeluviranomaiset valvovat

Työturvallisuuslain noudattamista työpaikoilla valvovat työsuojeluviranomaiset eli aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet. Lue myös työsuojeluviranomaisten tiedote työturvallisuuslain muutoksesta. Työsuojeluviranomaisten verkkopalvelu löytyy osoitteesta Tyosuojelu.fi.

Työsuojeluhallinnon verkkoseminaari 6.9.2023 kello 13–14.15

Työsuojeluviranomaisen järjestämässä verkkoseminaarissa käsitellään työnantajan velvollisuuksia, kun työpaikalla selvitetään ja arvioidaan työn psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Seminaarista ja siihen ilmoittautumisesta voi lukea tarkemmin työsuojeluhallinnon verkkosivuilta.