Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2024

17.11.2023UutinenKirkon alatYleiset uutisetSuper työttömyyskassa

Verohallinto on antanut päätöksen ensi vuonna verovappaasti maksettavien matkakustannusten enimmäismääristä. Päätökseen voi tutustua tästä linkistä.

Verovapaan kotimaan kokopäivärahan määrä on 51 euroa (48 euroa vuonna 2023), osapäivärahan 24 euroa (22 euroa v. 2023) ja ateriakorvauksen 12,75 euroa (12 euroa v. 2023).

Verovapaa kilometrikorvaus on 57 senttiä kilometriltä (53 senttiä v. 2023).

Suomen Ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen (OrtTES) mukaan työntekijöiden matkakustannusten korvausten maksuperusteiden osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa verohallinnon päätöstä verovapaista matkakustannusten korvauksista. Näinollen verohallinnon uudessa päätöksessä olevat euromäärät tulevat ensi vuonna sovellettavaksi ortodoksisessa kirkossa.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa matkjustamiskustannusten korvaukset maksetaan kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) liitteen 4 mukaisesti. Liite 4 uusitaan vuosittain. Kirkon työmarkkinalaitos ilmoittaa yleiskirjeellään ennen vuodenvaihdetta vuonna 2024 maksettavista matkustamiskustannusten euromääristä.

Kristilisten järjestöjen työehtosopimuksen (KJTES) mukaan matkakustannusten korvausten ja päivärahojen osalta noudatetaan olemassa olevaa korvauskäytäntöä tai sovittuja perusteita ja korvauksia.