Virkamatkojen kustannusten korvausperusteet vuonna 2023

21.12.2022UutinenYleiset uutiset

Vuonna 2023 tehtävien virka- ja työmatkojen kustannusten korvausperusteet on vahvistettu.

Evankelis-luterilaisessa kirkossa korvaukset määräytyvät Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) liitteen 4 mukaisesti. Vuodelle 2023 tarkistettu liite löytyy tästä linkistä sekä Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeestä 8/2022.

Kotimaan kokopäiväraha on 1.1.2023 lukien 48 euroa ja osapäiväraha 22 euroa. Kilometrikorvaus oman auton käytöstä on 5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 53 senttiä ja sitä seuraavilta kilometreiltä 47 senttiä.

Ortodoksisessa kirkossa työntekijöiden matkakustannusten korvausten maksuperusteiden osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa verohallinnon päätöstä verovapaista matkakustannusten korvauksista. Verohallinnon päätös vuodelle 2023 löytyy tästä linkistä.

Kristillisissä järjestöissä matkakustannusten korvausten ja päivärahojen osalta noudatetaan olemassa olevaa korvauskäytäntöä tai sovittuja perusteita ja korvauksia.