Vuorotteluvapaa ja aikuiskoulutustuki päättymässä?

21.2.2024UutinenKirkon alatTiedoteUutisetSuper työttömyyskassa

Petteri Orpon hallitus on antanut eduskunnan käsiteltäväksi lakiesityksen, jolla aikuiskoulutustuki ja vuorotteluvapaa esitetään lakkautetavaksi. Esityksen tavoitteena on vähentää julkisia menoja ja lisätä työllisyyttä.

Lait on tarkoitettu pääosin tulemaan voimaan 1.8.2024. 

Vaikka lakiesitys hyväksyttäisiinkin, aikuiskoulutustukea on mahdollista saada opintoihin, jotka alkavat viimeistään 31.7.2024. Tuen saamisen edellytyksenä on, että tukikausi aloitetaan viimeistään 31.7.2024. Tukea on mahdollista saada vuoden 2025 loppuun asti. Opinnot tulee aloittaa tosiasiallisesti 31.7.2024 mennessä.

Samoin vuorotteluvapaan voi aloittaa 31.7.2024 mennessä. Kyseiseen päivään mennessä vapaan aloittaneilla on joka tapauksessa oikeus pitää vuorotteluvapaata 180 kalenteripäivän enimmäismäärä. Jotta vuorotteluvapaa katsottaisiin aloitetuksi 31.7.2024 mennessä, vuorottelusopimus on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle ja vuorotteluvapaan sijaisen työsopimuksen alkamispäivä tulee olla viimeistään 31.7.2024.  

Lakiesityksen yksityiskohdat ilmenevät tarkemmin hallituksen esityksestä HE 8/2024, joka on luettavissa eduskunnan sivuilla.

Lisätietoja vuorotteluvapaasta

Vuorotteluvapaan edellytyksistä ennen elokuussa voimaan tulevaa lainmuutosta, voi lukea tarkemmin työvoimahallinnon nettisivuilta tai työttömyyskassojen yhteisjärjestön nettisivuilta.