Yhteistoimintalakia ehdotetaan muutettavaksi – työryhmän esityksestä pyydetään lausuntoja

28.6.2024UutinenKirkon alatKristillisten järjestöjen työntekijät ryTiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää 28.6.−23.8.2024 lausuntokierroksen yhteistoimintalain muutoksista, jotka koskevat lain soveltamiskynnyksen nostamista ja muutosneuvotteluiden keston lyhentämistä. Muutoksia on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä, joka ei ollut työssään yksimielinen.

Kirkon alojen sopimusaloilla yhteistoimintalakia sovelletaan vain kristillisissä järjestöissä. Lakia ei sovelleta evankelis-luterilaisessa eikä ortodoksisessa kirkossa. Nykyinen yhteistoimintalaki on tullut voimaan vasta 1.1.2022 eli sen soveltamisesta ei ole vielä saatu paljonkaan kokemuksia.

Yhteistoimintalain soveltamisalaa esitetään nostettavaksi 20:stä peräti 50 työntekijää työllistäviin työpaikkoihin. Tämä olisi selvä heikennys nykytilaan ja rajaisi monta kristillistä järjestöä lain soveltamisalan ulkopuolelle.

20–49 henkilöä työllistävissä järjestöissä työnantajalle jäisi edelleen muutosneuvotteluiden yhteydessä tiettyjä velvoitteita. Lain soveltamisesta tulee kuitenkin kokonaisuutena sekavaa, todetaan palkansaajakeskusjärjestöjen (STTK, SAK ja Akava) yhteisessä työryhmän esitykseen liitetyssä eriävässä mielipiteessä.

Muutosneuvotteluiden neuvotteluaikoja lyhennettäisiin puolella. Lyhimmillään muutosneuvottelujen vähimmäisaika olisi vain 7 päivää, mikä on todella lyhyt aika rakentavan ja luottamusta synnyttävien keskustelujen käymiseksi. On täysin epäselvää, miten lain velvoitteet voidaan käytännössä täyttää etenkin lyhyimmän neuvotteluajan puitteissa todetaan palkansaajakeskusjärjestöjen yhteisessä eriävässä mielipiteessä.

Työryhmän esityksestä voi lukea tarkemmin työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tiedotteesta sekä STTK:n nettisivuilta.

Työryhmän esityksen sisältöön ja TEM:n lausuntopyyntöön pääsee tutustumaan tarkemmin Lausuntopalvelussa.