Helsinki

Kirkon alat ry toimii myös paikallisesti, 21 aluetoimikuntaa järjestää tapahtumia ja koulutuksia ympäri maan. Aluetoiminta tarjoaa myös mahtavan vertaistuen välineen omalla alueellasi, tapahtumissa ja tilaisuuksissa pääset jakamaan ajatuksia, iloja ja suruja muiden Kirkon alojen jäsenten kanssa.

Paikkakunnat

Helsinki

Kirkon alat ry:n Helsingin alueen jäsenet työskentelevät Helsingin ev.lut. seurakunnissa, Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksessa, Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa sekä kristillisissä järjestöissä. Jäseniä on n. 314.


TOIMIKUNNAN KOKOONPANO 2022-2024

Koollekutsuja
Sirpa Turunen
(yhteyshenkilö liittoon, aluetoimikunnan koollekutsuja)
sirpa.turunen@evl.fi

Marja Lanu
(sihteeri)
marja.lanu@evl.fi

Sari Rautiainen-Hämäläinen
(jäsenasiat, nettisivujen päivittäminen)
sari.rautiainenhamalainen@gmail.com

Ota yhteyttä

Haluttu yhteydenottotapa

Aluetoimikunta kokoontuu muutaman kerran vuodessa.
Se ideoi ja järjestää virkistys- ja koulutustapahtumia alueen
jäsenille. Meille voi lähettää myös ehdotuksia ja palautetta alla olevasta lomakkeesta.