ALUETOIMINTA VUONNA 2023

-Suomessa on 21 aluetta, johon kuhunkin kuuluu kaikki kyseisen alueen Kirkon alojen jäsenet.

-Jäsen kuuluu asuinpaikkansa mukaiseen alueeseen. Jäsenen pyynnöstä hänet voidaan siirtää myös johonkin toiseen alueeseen kuuluvaksi.

-Aluetoiminnan tarkoituksena on koota Kirkon alat ry:n jäseniä yhteen tarjoamalla heille koulutusta ja virkistystä sekä vahvistaa jäsenten välistä yhteenkuuluvaisuutta.

-Työmarkkinaedunvalvonta ei kuulu aluetoimintaan. Edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa jäsenet voivat ottaa yhteyttä oman työpaikan luottamusmieheen tai Kirkon alat ry:n toimistoon.

-Jokaisella alueella toimii aluetoimikunta, joka koostuu Kirkon alojen vapaaehtoisista jäsenistä.

-Aluetoimikuntien vastuuhenkilöt voivat olla joko liiton varsinaisia jäseniä tai eläkeläisjäseniä.

-Aluetoimikuntien kokoonpanot yhteystietoineen löytyvät liiton kotisivuilta kohdasta ”Aluetoimikunnat.”

-Aluetoimikunnat järjestävät vuonna 2023 yhden vapaa-ajantilaisuuden oman alueensa jäsenille. Vapaa-ajantilaisuuksina voidaan järjestää esim. retkiä mielenkiintoisiin kohteisiin, kulttuuritapahtumiin tms.

-Aluetoimikunnat tiedottavat oman alueensa jäseniä sähköpostitse. Onhan yhteystietosi ajan tasalla Kirkon alojen jäsenrekisterissä?!

-Tänä vuonna liiton toimiston henkilökunta järjestää Teams- verkkokoulutustilaisuudet alueittain syys-joulukuun aikana. Asiasta tiedotetaan erikseen.

-Koulutustilaisuuksien aiheet valitaan erikseen vuosittain, jolloin ne olisivat mahdollisimman yhdenmukaiset kaikilla alueella, kuten esim. uudet virka- ja työehtosopimukset, työhyvinvointi, työsuojelu tai työpaikan yhteistoiminta. Alueen jäsenet voivat myös itse lähettää kysymyksiä koulutustilaisuuksiin.

-Aluetoimikuntien neuvottelupäivät (koulutusta & virkistystä) järjestetään tänä vuonna 12.-13.8. Tampereella kaikille halukkaille aluetoimikuntien vastuuhenkilöille.

-Lisätietoa aluetoiminaan liittyen: ilona.lehmus@kirkonalat.fi / p. 040 357 3981