Kirkonpalvelijat ry

Yhdistys juhlii 90-vuotisjuhliaan Hämeenlinnassa 25.-26.6.2024.

kirkonpalvelijat.fi

TIETOA KIRKONPALVELIJA YHDISTYKSESTÄ

Kirkonpalvelijat ry on perustettu 20.11.1934 Helsingissä. Yhdistys kuuluu Kirkon alat ry:n joka on perustettu v. 1957. Kirkonpalvelijat ry:n jäseninä on mm. seurakuntien palveluksessa olevia emäntiä, siivoojia hautausmaanhoitajia, seurakuntamestareita, suntioita, vahtimestareita ja ylivahtimestareita.

Yhdistys on suurimpia Kirkon alat ry:n jäsenyhdistyksiä.

Kirkonpalvelijan työ on palveluammatti, jossa tarvitaan vuorovaikutus-, ohjaus- ja arviointitaitoja

Kirkonpalvelija noudattaa työssään kristillisen lähimmäisenrakkauden periaatteita. Keskeisinä ammattitaitovaatimuksina ovat asiakaslähtöisyys, empaattisuus, hienotunteisuus, hyvä käytös, kuuntelemisen taito, palvelualttius, tasapuolisuus, vaitiolovelvollisuuden noudattaminen ja vastuullisuus.

KIRKONPALVELIJAN TYÖ

Kirkonpalvelijan työn toimintaympäristönä ovat seurakunnat ja seurakuntayhtymät toimitiloineen.

Kirkonpalvelijan tehtävänä on luoda puitteet, jotka antavat ihmisille mahdollisuuden hiljentymiseen ja armollisen Jumalan kohtaamiseen.

Kirkonpalvelija toimii jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Hän valmistaa puitteet jumalanpalveluksille ja muille kirkollisille tilaisuuksille sekä vastaa näiden tilaisuuksien toimivuudesta ja järjestyksestä.

Kirkonpalvelija vastaa seurakunnan kiinteistöjen ja kiinteistön käyttäjien turvallisuudesta. Hän hoitaa seurakunnan tiloja, tekstiilejä ja esineistöjä sekä huolehtii niiden puhtaanapidosta. Tehtäviin voi kuulua hautausmaiden hoitaminen ja hautaamiseen liittyvät toimenpiteet. Kahvi- ja ruokatilaisuuksien järjestäminen sekä toimiminen lähiesimiestehtävissä voivat myös olla kirkonpalvelijan tehtävinä.

OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT

25.-26.6.2024 Hämeenlinna
Original Sokos Hotel Vaakuna

Nähkäämme  Hämeenlinnassa!

Hallitus 2024

Hallituksen muut jäsenet

Ota yhteyttä

Haluttu yhteydenottotapa