DIANA RY:N HALLITUKSEN VUODEN 2022 VIIMEISEN KOKOUKSEN TERVEISET

28.11.2022UutinenDiakonian ja nuorisotyön ammattilaiset ryJäsenyhdistykset

Diana ry:n hallituksen kokous järjestettiin keskiviikkona Teams yhteydellä 23.11.2022. Kokoukseen osallistui puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja sihteerin lisäksi 3 hallituksen jäsentä ja 2 varajäsentä. Todettiin Diana ry:n tiedoksi saatu taloustilanne ja jäsenmuutokset. Sovittiin osallistumisesta Nuori2023 päiville 18-23.4.2023, jotka järjestetään Jyväskylän Paviljongilla ja siellä Kirkon alat ry:n esittelypöydässä läsnäoloon. Diana ry:n hallituksen koulutus/seminaaripäivää 2023 vuodelle selvitellään ja sen kustannuksia. Päätettiin myös tilinkäyttöoikeuksista, jotka liittyvät Kirkon alat ry:ssä tapahtuneisiin taloushallinnon henkilömuutoksiin. Keskustelua oli KirVesTes siirtovapaisiin liittyvistä tarkennetuista ohjeista, joita kaivattaisiin. Esitettiin myös Diana ry:lle hankittavia tukimateriaalit tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä idea Diana ry:lle tehtävästä esittelyvideosta. Seuraavat hallituksen kokoukset ma 23.1.2023 klo: 17:30, ma 13.3 klo:17.30, ke 19.4.2023 vuosikokous Jyväskylässä sekä ma 8.5 klo:17.00 Helsingissä uuden hallituksen järjestäytymiskokous.

-Diana ry:n hallitus