Kristillisten järjestöjen työntekijät KJT ry

Kristillisten järjestöjen työntekijöiden oma jäsenyhdistys perustettiin vuonna 2005, jolloin ammattiliitto Kirkon alat ry neuvotteli ensimmäisen yleissitovan KJTES:in. Yhdistys koostuu noin 30 eri kristillisten järjestöjen työntekijöistä kotimaassa ja ulkomailla.

Virkistysavustukset

Virkistyskäytäntö 1.1.- 31.12.2024

Tuemme Suomessa ja ulkomailla asuvien jäseniemme virkistäytymistä 60 e/jäsen/vuosi. Korvaussumma koskee vain jäsentä, seuralaisen kuluja ei korvata.

Eläkeläis- ja yhteistoimintajäsenten virkistyskorvaus on
60 e/jäsen/vuosi. Korvaussumma koskee vain jäsentä, seuralaisen kuluja ei korvata.

Korvaushakemuksen on saavuttava taloudenhoitajalle postitse (Jaana Kovanen, Kuhankeittäjäntie 7 D, 01450 Vantaa) tai sähköpostiin (kovjaana@gmail.com) toimintavuoden aikana. Hakemukseen liitetään kuitit joko kirjeitse tai skannattuna sähköpostitse. Virkistystä on esim. konsertti, teatteri, jalkapallomatsi, luento tms., mutta esim. hieronta, jalkakylpy, fysioterapia tms. ei kuulu tähän.

Hakemus on täysin vapaamuotoinen. Siinä on käytävä ilmi, mihin tarkoitukseen kuitit ovat, kokonaissumma, hakijan nimi, yhteys- ja tilitiedot.

Emme järjestä pääkaupunkiseudulla erillisiä virkistystapaamisia vaan jokainen jäsen voi asuinpaikastaan ja -maastaan riippumatta käyttää virkistysrahan haluamallaan tavalla. Summa voi koostua erillisistä tapahtumista tai vain yhdestä.

Kuva StockSnap from Pixabay

Koulutusavustukset

Kristillisten Järjestöjen Työntekijät KJT ry:n koulutusavustus on tarkoitettu sellaiseen opiskeluun, joka tukee työssä jaksamista tai edistää työtaitoja. Avustuksen suuruus on enintään 200 euroa. Vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää toimintavuoden aikana kenelle tahansa hallituksen jäsenelle, joka sitten toimittaa anomuksen hallituksen kokoukseen käsiteltäväksi.

Kuva Gerd Altmann from Pixabay