Kristillisten järjestöjen työntekijät KJT ry

Kristillisten järjestöjen työntekijöiden oma jäsenyhdistys perustettiin vuonna 2005, jolloin ammattiliitto Kirkon alat ry neuvotteli ensimmäisen yleissitovan KJTES:in. Yhdistys koostuu noin 30 eri kristillisten järjestöjen työntekijöistä kotimaassa ja ulkomailla.

KJT:n tarkoitus

Tarkoituksena on toimia kristillisissä järjestöissä tai muiden kristillisten yhteisöjen palveluksessa työskentelevien sekä alalle opiskelevien yhteisenä jäsenyhdistyksenä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi jäsenyhdistys yhdessä ammattiliiton kanssa edistää, kehittää ja valvoo jäsentensä taloudellisia, sosiaalisia ja ammatillisia etuja sekä pyrkii lisäämään heidän yhteenkuuluvuuttaan.

KJT:n toimintaa:

– Teemme yhteistyötä liiton kanssa jäsenten palvelussuhteen ehtojen, työympäristön ja työolosuhteiden parantamiseksi.

– Seuraamme alan koulutusta ja alaa koskevien lakien ja muiden säädösten sekä määräysten kehittämistyötä.

– Järjestämme koulutusta yhdessä liiton kanssa jäsenistölle. Jäsen voi anoa avustusta koulutukseen, joka tukee työssä jaksamista tai edistää työtaitoja.

– Kerromme ajankohtaisista asioista 2-3 kertaa vuodessa jäsenkirjeessä.

– Neuvomme jäseniä edunvalvontaan liittyvissä asioissa.

– Pidämme yhteyttä muihin liiton jäsenyhdistyksiin.

– Järjestämme jäsenille virkistystoimintaa.

-KJT ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

-KJT ry:n jäsen hyötyy kaikista liiton monipuolisista jäseneduista.

-Jäsenyys KJT:ssa avaa ovet aktiiviseen toimintaan jäsenyhdistyksessä ja antaa mahdollisuuden vaikuttaa asioihin. Jäsen on oikeutettu luottamusmiehen tukeen etujensa valvomisessa ja jäsen voi vaikuttaa paikallisiin sopimuksiin.  

Kristillisissä järjestöissä on jo pitkään panostettu
myös ilmastonmuutoksen torjuntaan.
Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-nuorisoverkosto
tekee nuorten itsensä suunnittelemaa vaikuttamistyötä
globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta.
Ilmastonmuutos on yksi verkoston keskeisistä teemoista.
Kristilliset järjestöt tekevät työtä muuan muassa lasten koulutuksen hyväksi. Kuvassa pakolaisleirin lapset katsovat satelliittitelevisio SAT-7 arabiankielistä kouluohjelmaa ”Minun kouluni”.

Virkistys- ja koulutus-avustukset

KJT:n jäsenenä voit hakea yhdistykseltä virkistys- ja koulutusavustusta

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Haluttu yhteydenottotapa