Hengellisen työn työajattomien viranhaltijoiden ja työntekijöiden vapaa-aikasuunnittelusta täsmentäviä ohjeita

17.6.2022UutinenYleiset uutiset

Evankelis-luterilaisen kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) viime kevään neuvotteluissa sovittiin, että sopimusosapuolet laativat yhdessä tarkempaa ohjeistusta hengellisen työn työajattomien viranhaltijoiden ja työntekijöiden vapaa-aikaa koskevien sopimusmääräysten tulkinnasta ja soveltamisesta.

KirVESTES:n mukaan työajattomalla hengellisen työn viranhaltijalla/työntekijällä on lähtökohtaisesti oikeus saada kaksi vapaapäivää kalenteriviikossa. Lisäksi leirityön ja arkipyhänä tehtävän työn perusteella on mahdollista saada lisävapaapäiviä.

Nyt laaditut uudet täydentävät ohjeet on julkaistu Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä 6/2022. Pääsopijaosapuolten yhteinen ohjeistus on tarkoitettu paikallisen vapaa-aikasuunnittelun tueksi, kun KirVESTES 142 §:n määräyksiä työajattomien vapaa-ajasta on kuluvalla sopimuskierroksella täsmennetty.

Henkilöstön kanssa on käytävä läpi seurakunnassa noudatettavat pelisäännöt vapaapäivien sijoittamisesta sekä siirtämiskäytännöistä, jotta työ- ja vapaa-aikojen suunnittelulla voidaan tukea niin työn tarkoituksenmukaista toteuttamista kuin henkilöstön työhyvinvointia. Seurakunnissa on erilaisia toimivia vapaa-ajan suunnittelukäytäntöjä, joita voidaan edelleen jatkaa. Käytäntöjen muuttaminen kuuluu jatkuvan yhteistoiminnan piiriin.