Kirkon Lastenohjaajat ry

Yhdistyksen tarkoituksena on koota seurakuntien ja muiden kirkon virka- ja työehtosopimuksia soveltavien työnantajien, kristillisten järjestöjen ja yhteisöjen palveluksessa toimivat lastenohjaajat yhteiseen ammattijärjestöön ja siten yhdessä Kirkon alat ry:n kanssa parantaa ja valvoa heidän ammatillisia ja sosiaalisia etujaan.

Kirkon Lastenohjaajat ry.
on perustettu vuonna 1971

Sen tarkoituksena on koota seurakuntien ja muiden kirkon virka- ja työehtosopimuksia soveltavien työnantajien, kristillisten järjestöjen ja yhteisöjen palveluksessa toimivat lastenohjaajat yhteiseen jäsenyhdistykseen ja siten yhdessä ammattiliitto Kirkon alat ry:n kanssa parantaa ja valvoa heidän ammatillisia ja sosiaalisia etujaan. Yhdistyksen jäsenistä osa on lastenohjaajaksi opiskelevia ja osa eläkeläisiä.

Kirkon Lastenohjaajat ry on mukana Kirkon alat ry:n hallituksessa ja edustajistossa, Kirkon varhaiskasvatuksen koulutuksen seurantaryhmässä ja yhtenä järjestäjänä Valtakunnallisilla seurakuntien varhaiskasvatuksen neuvottelupäivillä.

Yhdistyksemme jäseniä toimii omilla työpaikoillaan Kirkon alat ry:n luottamusmiehinä, liiton aluetoimikunnissa sekä ja STTK:n alue- ja paikallistoiminnassa liittomme edustajina. Yhdistys on jäsenenä Lasten ja nuorten keskuksessa. Vierailemme myös oppilaitoksissa tapaamassa lastenohjaaja-opiskelijoita. Opiskelijatyötä tehdään yhdessä Kirkon alojen kanssa.

Lastenohjaaja on kirkon kasvatuksen ammattilainen, jonka työtä profiloivat varhaispedagogisen toiminnan toteuttaminen sekä lasten ja perheiden kohtaaminen. Kirkon kasvatus on kaikenikäisten kokonaisvaltaisen kasvun mahdollistamista ja tukemista – omana itsenä, lähimmäisenä, yhteisön jäsenenä sekä osana luomakuntaa. Se on myös yhdessä tekemistä, olemista ja ihmettelyä. Keskeistä on turvata yhdessä perheiden kanssa lasten fyysinen, henkinen ja hengellinen kasvurauha.

Yhdistyksen tavoite on tehdä kirkon lastenohjaajan työtä tunnetuksi ja sen myötä lisätä työn arvostusta. Olemme tiiviisti mukana myös koulutusten kehittämisessä. Tavoitteemme on tukea jäseniämme työn ja työympäristön muutoksessa ja tuoda jäsenillemme tietoa kaikissa työelämän asioissa.

ARVOT

  • Toimiminen jäsenten hyväksi ja heidän tukeminen kaikissa työhön liittyvissä asioissa.
  • Arvostamme jäsentemme ammattitaitoa ja sitoutumista omaan työhönsä.
  • Käytämme yhdistyksen varoja taloudellisesti ja ekologisesti jäsentemme parhaaksi.

Yhdistyksen jäsenenä saat osaavaa ja ajantasaista edunvalvontaa ja nopeaa palvelua niin Kirkon alat -ammattiliitosta, luottamusmiehiltä kuin yhdistyksen hallituksen jäseniltä, monenlaisia jäsenetuja ja yhteyden samaa työtä tekeviin. Yhdistyksen hallituksen jäsenet työskentelevät jokainen eri puolella Suomea evankelis-luterilaisissa seurakunnissa, joten työn arki on tuttua.

Yhdistyksen vuosikokouksessa on mahdollisuus päästä niin yhdistyksen hallitukseen kuin liiton hallitukseen tai edustajistoon. Yhdistyksen kautta voi vaikuttaa tekemällä aloitteita Kirkon alojen edustajistoon, joka on ammattiliiton korkein päättävä elin. Kirkon virka- ja työehtosopimus-neuvotteluihin on mahdollista esittää myös neuvottelutavoitteita.

Yhdistyksen jäseneksi liityt samalla, kun liityt ammattiliitto Kirkon alat ry:hyn ja Super-työttömyyskassaan. Täyttäessäsi liiton jäsenhakemusta, merkitse jäsenyhdistykseksi ”Kirkon Lastenohjaajat ry.”

Lastenohjaajan tehtävänä on tukea lapsen ja hänen perheensä elämää ja kokonaisvaltaista kasvua kristillisen ihmiskäsityksen mukaisesti. Lapsi nähdään aktiivisena toimijana. Oppiminen on kokonaisvaltaista ja sitä tapahtuu kaikkialla.

Kirkon lastenohjaajat ry:n hallituksen yhteystiedot

Varajäsenet:

Ota yhteyttä

Haluttu yhteydenottotapa