Teologit ja Kirkkomuusikot TeKi ry

Teologit ja kirkkomuusikot ry on yli 50-vuotias yhdistys, johon kuuluu sekä teologeja että kirkkomuusikoita.

Jäsenistömme työskentelee evankelis-luterilaisen kirkon, koulujen, oppilaitosten sekä esimerkiksi yritysten palveluksessa. Pappien ja kanttoreiden lisäksi yhdistyksen sisältä löytyy monia erilaisia ammattinimikkeitä opettajista perheneuvojiin.

Yhdistys valvoo ammattiliitto Kirkon Alat ry:n jäsenyhdistyksenä jäsenistönsä eli teologien ja kirkkomuusikoiden ammatillisia etuja eri työpaikoilla. Yhdistys pyrkii edistämään kirkossa ja muissa työpaikoissa toimivien eri ammattiryhmien yhteistyötä kirkon viran ykseyden pohjalta sekä luomaan yhteyttä ja luottamusta yli eri ammattikuntarajojen. TeKi ry:n keskeisiä arvoja ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, ihmisarvo, oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus ja avoimuus. Pidämme tärkeänä ekumeniaa eli kirkkojen välisen yhteyden etsimistä. Kunnioitamme kristinuskon erilaisia muotoja sekä maailman eri uskontoja.

Teologien ja kirkkomuusikoiden työehdoissa on vielä paljon parannettavaa. TeKi ry. on viime vuosina pitänyt esillä liitossa mm. teologien ja kirkkomuusikoiden työvaatteiden korvaamista, leirivapaita sekä palkkatason parantamista. Yhden etuuden läpi viemiseen työmarkkinaneuvotteluissa voi mennä useita vuosia, mutta pitkäjänteisyys on valttia.

Hyvinvointi

TeKi ry. huolehtii myös jäsentensä hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta sekä ammattitaidon syventämisestä. Jäsenille järjestetään mm. opinto- ja virkistysmatkoja ja tasavuosia täyttäviä jäseniä muistetaan ruusulähetyksellä kotiin. Jäsenet ovat myös tervetulleita vuosikokouksiin, joissa yhdistys tarjoaa lounaan. TeKi ry:n jäsenten käytössä ovat kaikki Kirkon Alat ry:n jäsenedut lakimiesavusta erilaisiin etuihin.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Haluttu yhteydenottotapa

DiaNa ry on mukana Nuori2023 päivillä 18.-23.4.2023, jotka järjestetään Jyväskylän Paviljongilla, mukana myös Kirkon alat ry:n järjestöasiantuntija Ilona Lehmus.
Tule moikkaamaan meitä!
Löydät meidät näyttelypisteeltä 28.