Perustuslakivaliokunta näyttää osittaista vihreää valoa kirkkolain kokonaisuudistukselle

15.2.2023UutinenUutisetKirkon alat ry

Evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolain kokonaisuudistus on parhaillaan vireillä eduskunnassa. Uudistusta on valmisteltu jo vajaan 20 vuoden ajan. Eduskunnan käsittelyssä olevan esityksen (HE 108/2022) sisällöstä on kerrottu viime syksynä ilmestyneessä Kirkon töissä -lehden numerossa 3/2022.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on 15.2.2023 antanut lakiesityksestä oman lausuntonsa. Kokonaisuudistuksen edellisessä eduskuntakäsittelyssä vuonna 2019 perustuslakivaliokunta tyrmäsi lakiesityksen kokonaan, minkä vuoksi silloisen esityksen käsittely keskeytettiin ja kirkolliskokouksessa käsiteltiin kokonaan uusi lakiesitys.

Nyt perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan, ”että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä”. Perustuslakivaliokunta teki kuitenkin eduskunnan hallintovaliokunnalle eräitä muutosehdotuksia lakiehdotusten yksityiskohtiin, jotka jäävät hallintovaliokunnan ratkaistaviksi.

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa kritisoidaan lakiesitystä siltä osin, kun siinä on esitetty kirkon tunnustuspykälän sisällyttämistä lakiin eikä kirkkojärjestykseen. Lausunnossa on tästä todettu muun muassa seuraavasti:

”Valiokunta toistaa arvionsa, jonka mukaan kirkon tunnustuksessa ei ole kyse perustuslain 76 §:ssä tarkoitetusta kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta. Valiokunnan mielestä tunnustuspykälän sisällyttäminen kirkkolakiehdotukseen ei kuitenkaan vaikuta nyt arvioitavankaan kirkkolakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen.”

Perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen eduskunnan hallintovaliokunta antaa kirkkolakiesityksestä oman mietintönsä, minkä jälkeen esitys menee päätettäväksi eduskunnan täysistuntoon. Eduskunnan on tarkoitus siirtyä vaalitauolle maaliskuun alussa, joten seuraavat viikot ovat tässä suhteessa ratkaisevia.