Lähetetyt työntekijät

Kirkon alat ry:n kotimaassa työskentelevien jäsenten ammattiyhdistysjäsenmaksu on 1,3 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Jäsenmaksu peritään myös lomarahasta ja lomakorvauksesta.

Ulkomailla työskenteleviltä peritään palkasta työttömyyskassamaksu, joka vuonna 2023 on 7 euroa kuukaudessa. Ulkomailla työskentelevä työntekijä voi olla työttömyyskassan jäsen vain, jos häneen sovelletaan Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä joko Eläketurvakeskuksen antaman todistuksen tai Kelan antaman päätöksen perusteella.

Ulkomailla työskenteleviltä peritään lisäksi Kirkon alojen vuosijäsenmaksu 50 euroa. Työnantajaperinnässä olevien jäsenten vuosimaksu peritään kuukausimaksun yhteydessä ja itsemaksaville jäsenille lähetetään erillinen lasku.

Lähetetyillä työntekijöillä on  oikeus kuulua Suomen työttömyysturvan piiriin, jos heihin sovelletaan Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä. Katso lisää Eläketurvakeskuksen (ETK) sivuilta ja Kelan sivuilta.

Jos ulkomailla työskentelevään työntekijään ei sovelleta Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä, hän voi kyllä kuulua liiton jäsenyyteen, MUTTA EI VOI KUULUA TYÖTTÖMYYSKASSAAN.